Wywiady

Kolej, która łączy tradycję z nowoczesnością

W rozmowie z „Raportem Kolejowym” Prezes Cecylia Lachor, Członek Zarządu PKP S.A., podsumowała działalność Polskich Kolei Państwowych, nakreśliła priorytety i plany na najbliższe lata, a także przedstawiła najważniejsze społeczne działania Fundacji Grupy PKP.

Raport Kolejowy: We wrześniu Polskie Koleje Państwowe obchodziły dziewięćdziesiąte urodziny. Jak świętowaliście Państwo ten jubileusz?

Cecylia Lachor: To był wyjątkowy jubileusz. Głównie dlatego, że świętując 90 lat PKP znów czuliśmy się jak wielka kolejarska rodzina. Tego poczucia w poprzednich latach brakowało. Kolej, w tym Grupę PKP, traktowano wyłącznie w kategoriach biznesowych, liczył się tylko rachunek zysków i strat. On jest, oczywiście, bardzo ważny i stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba jednak pamiętać, że Kolej to specyficzna branża, bardzo skomplikowany układ naczyń połączonych, którym nie da się zarządzać jak każdą inną dziedziną. Wreszcie, co bardzo ważne, Kolej to służba publiczna. To, że tak właśnie traktujemy nasz zawód, udowodniliśmy podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy bardzo dobra współpraca polskich kolejarzy, zarówno z Grupy PKP, jak i spoza niej, przełożyła się na sukces organizacyjny związany z zapewnieniem bezpiecznych i sprawnych przewozów pielgrzymów. Kolej to przede wszystkim ludzie. W jubileuszowym roku, będącym zarazem pierwszym rokiem pracy obecnego Zarządu, udało nam się zakończyć trwające w poprzednich latach spory ze stroną społeczną i przywrócić szacunek do munduru kolejarskiego. Bez dialogu i szacunku do wieloletniej tradycji nie da się budować nowoczesnego, silnego przedsiębiorstwa. Obecnie mamy nareszcie poczucie, że polska Kolej się umacnia, co widać chociażby po wzroście liczby podróżujących pociągami osób. Dlatego miniony rok był przede wszystkim okresem wytężonej pracy – mam nadzieję, że będzie odnotowany jako rok przełomowy, a kolejne lata będą się charakteryzowały jeszcze bardziej wytężoną pracą dążącą do umocnienia polskiej kolei.