Wywiady

Dynamiczny rozwój – doświadczenia i plany na rozwój PKP Intercity Remtrak [WYWIAD]

Tomasz Zelwowiec, Prezes zarządu PKP Intercity Remtrak, opowiedział o swoich doświadczeniach z koleją oraz planach Spółki na przyszłość.

Tomasz Zelwowiec, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak (fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy)
Tomasz Zelwowiec, Prezes Zarządu PKP Intercity Remtrak (fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy)
Panie Prezesie, 1 października 2023 br., to dla Pana, ale i PKP Intercity Remtrak, nowe otwarcie. Dlaczego podjął Pan wyzwanie i objął stanowisko Prezesa zarządu w Spółce?

Od wielu lat współpracowałem z PKP Intecity Remtrak i od zawsze widziałem w niej duży potencjał rozwojowy. Z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. związany jestem od czerwca 2023 r. Pracę rozpocząłem w niej jako członek zarządu odpowiedzialny za Działy Technologii i Rozwoju, Majątku oraz Sprzedaży i Kontraktacji. Obecna sytuacja naszej Spółki, która wprowadza nowe rozwojowe projekty taborowe oraz szeroko rozwinięte inwestycje jakie zostały już zrealizowane, a także ogromny zakres kolejnych przeprowadzanych prac i planów inwestycyjnych umożliwia naszemu Zarządowi wprowadzanie nowoczesnych technologii i dążenia do innowacyjności wprowadzanych rozwiązań. Jest to ogromne wyzwanie dla nas i naszej załogi. Jednak te działania przynoszą mi osobiście oraz pracownikom satysfakcję z ich realizacji. Możliwość uczestniczenia w tych działaniach oraz kierowania nimi skłoniły mnie do objęcia tego stanowiska.

Branża kolejowa nie stanowi dla Pana nieznanego sektora. Przebieg Pana kariery potwierdza, że kolej to u Pana świadomy wybór?

Pracując w branży kolejowej czuję się w niej jak w „naturalnym dla siebie środowisku”, które umożliwia mi ciągły rozwój i zdobywane nowych doświadczeń oraz wiedzy. Pragnę powiedzieć, że pochodzę z rodziny „kolejowej”. Zarówno mój ojciec jak i brat pracowali w różnych spółkach świadczących dla PKP usługi naprawcze i przeglądowe taboru kolejowego. Początek swojej kariery zawodowej rozpocząłem w byłym ZNTK Mińsk Mazowiecki, następnie w Spółce Freightliner PL Spółka z o.o. która jest częścią amerykańskiej korporacji Genesee & Wyoming Inc. Obecnie mam zaszczyt pracować w PKP Intercity Remtrak Sp. z o. o. Oczywiście kolej jest jak najbardziej świadomym i celowym wyborem przynoszącym mi pełną satysfakcję. Obecny jej rozwój umożliwia poszerzanie przez nas wszystkich swoich kompetencji co jest także znaczącym czynnikiem. Mogę śmiało stwierdzić, że obecnie kolej jest nie tylko świadomym wyborem ale i najwłaściwszym.

Polska Izba Kolei z wizytą studyjną w PKP Intercity Remtrak [ZDJĘCIA]

Patrząc globalnie na kolej w Polsce- budzi ona ogromne zainteresowanie, szczególnie medialne. Jak Pan widzi przyszłość branży kolejowej w naszym kraju? W jakim kierunku pójdzie kolej w sektorze taborowym?

Obecny bardzo dynamiczny rozwój branży kolejowej utrzyma ten trend w najbliższych latach. W sektorze taborowym poprzez zakup nowych pojazdów oraz naprawy główne kolejnych wagonów osobowych pozwolą pasażerom na coraz większy komfortowy i ergonomiczny przejazd. Wprowadzane zmiany umożliwią także korzystanie z niej w coraz większym stopniu osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Sektor towarowy jak możemy już zauważyć dąży do coraz większych rozwiązań ekologicznych co jest jego niebywałym atutem.

Remtrak w ostatnich miesiącach to symbol zmian. Widoczny jest skok jakościowy. Czym on jest spowodowany?

Skok jakościowy możemy zawdzięczać działaniom naszej Spółki „matki” czyli PKP Intercity S. A., która poprzez zlecania nam nowych dużych kontraktów jak naprawy okresowe zgodne z 5-tym poziomem utrzymania wraz z modernizacją wagonów osobowych oraz wdrożenie napraw lokomotyw elektrycznych, jednocześnie umożliwia nam rozwój inwestycji, kompetencji oraz podniesienie jakościowe realizowanych projektów. Coraz większy wzrost liczby pasażerów, a także rosnący komfort podróżowania oraz wymagania PKP Intercity S. A. bezpośrednio przekładają się na większą jakość realizowanych przeglądów i napraw.

A jeśli chodzi o Spółkę – jakie są najważniejsze zadania w najbliższym czasie?

Jednym z najważniejszych zadań w najbliższym czasie jest wdrożenie do procesu produkcyjnego kolejnych typów wagonów osobowych zgodnych z 5-tym poziomem utrzymania wraz z modernizacją oraz wdrożenie do naprawy kolejnego typu lokomotywy elektrycznej. Od powodzenia powyższych projektów uzależnione są kolejne zadania inwestycyjne zwiększające nasze możliwości produkcyjne. Dodatkowo, zależy mi na optymalizowaniu procesów naprawczych oraz zwiększenia kompetencji w Spółce.

Dodaj komentarz