Wywiady

Chcemy uzyskać możliwie duże prędkości eksploatacyjne

Piotr Czartoryski-Sziler rozmawiał z Piotrem Malepszakiem, pełniącym obowiązki prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego na temat szprych i ich wpływie na pasażerów.

Jak przebiegają konsultacje Spółki CPKPKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Sieć kolejowa planowana w ramach Programu CPK będzie się składała z fragmentów nowych i modernizowanych linii kolejowych. Jesteśmy już po wstępnych uzgodnieniach ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Ustaliliśmy taki podział zadań, że za projekt i budowę nowych linii co do zasady będzie odpowiadać spółka CPK, natomiast inwestycje w istniejące linie mają realizować PKP PLK.

Kiedy ostatecznie powstanie 10 szybkich „szprych” w ramach CPK? Czy ze wszystkich tych kierunków faktycznie dojedziemy docelowo do CPK w czasie nie dłuższym niż 2 godz?

Inwestycje w ramach Programu Kolejowego CPK mają na celu stworzenie systemu przewozów pasażerskich, obejmującego większość regionów kraju poprzez 10 tzw. szprych, które będą zbiegały się w CPK i Warszawie. Założenia są takie, że w ramach Programu CPK zostanie wybudowanych ok. 1,6 tys. km. Docelowo w zasięgu do 2 godz. podróży pociągiem znajdą się wszystkie duże miasta w Polsce oprócz Szczecina, do którego podróż potrwa dłużej z racji odległości. Obecnie trwają prace nad Programem Wieloletnim CPK, który będzie precyzował kwestie związane z finansowaniem, przygotowaniem i realizacją projektu. Termin realizacji całego programu planuje na lata 2035-2040.

Co uda się zrobić jeszcze w tym roku i jakie będą kolejne kroki inwestycji kolejowych w tym zakresie?

W tym roku w ramach części kolejowej CPK koncentrujemy się na pracach przygotowawczych, planistycznych i projektowych. Planowanie trasy linii znajduje się na etapie analizy wariantów przebiegu i będą w toku dalszych prac uszczegóławiane. Będzie do tego potrzebna dokładna analiza techniczna, ekonomiczna, geologiczna i środowiskowa.

140 km nowych linii -jako tzw. etap zero- uda się wybudować przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej?

Nasze założenie jest takie, że podstawowym elementem układu „szprych” jest budowa linii dużych prędkości Warszawa Zachodnia–CPK–Łódź Fabryczna. To zadanie zostało rzeczywiście wpisane do tzw. etapu zero, który powinien zostać zakończony przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, czyli przed otwarciem lotniska.

Czy przy budowie CPK wszystkie nowe odcinki sieci kolejowej o długości powyżej 50 km będą projektowane dla prędkości nie mniejszej niż 250 km/h przy systemie zasilania 25 kV?

Napięcie 25 kV AC i zakładana prędkość co najmniej 250 km/godz. to zakładane parametry dwóch istotnych linii przechodzących przez CPK: tzw. „Igreka” Warszawa-CPK-ŁódźCMK Północ, czyli wydłużenia CMK przez CPK, Płock i Włocławek do Trójmiasta. Do uzyskiwania prędkości 250 km/godz. i więcej te linie będą dostosowane pod względem geometrycznym, ale też w zakresie obiektów inżynieryjnych, rozjazdów, sieci trakcyjnej itd. Założeniem Programu CPK jest uzyskanie możliwie dużych prędkości eksploatacyjnych, przy czym na większości nowych, planowanych linii kolejowych będzie to co najmniej 200 km/godz.

MD

Dodaj komentarz