Wywiady

Artur Martyniuk: Nasze priorytety są niezmienne

Artur Martyniuk – Prezes Zarządu POLREGIO opowiedział o tym jak spółka radziła sobie w ostatnich miesiącach oraz wyzwaniach na przyszłość.

Radosław Karwicki: Panie Prezesie, sytuacja pandemiczna znacząco wpłynęła na sytuacje przewoźników kolejowych. Jak Pana zdaniem poradziło sobie POLREGIO w ostatnich miesiącach?

Artur Martyniuk: POLREGIO jest w dobrej kondycji. Zobowiązania finansowe względem wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów są regulowane na bieżąco. Posiadamy odpowiednią rezerwę budżetową, która jest dla nas swoistym bezpiecznikiem na okoliczność spowolnienia gospodarczego, które było przewidywane już od jakiegoś czasu. Tyle, że przyszło do nas w formie, której raczej nikt się nie spodziewał – pandemii. Nieocenioną pomocą dla spółki okazała się również możliwość wykorzystania mechanizmów rządowej tarczy 3.0, dzięki której POLREGIO powoli uzyskuje pomoc w formie dopłat do rekompensaty z tytułu utraconych przychodów przewozowych.
Z satysfakcją mogę również zaznaczyć, że POLREGIO jako jeden z nielicznych przewoźników nie ograniczyło pensji oraz nie zredukowało liczby pracowników podczas trwania pandemii. Natomiast realizowany długofalowo plan zarządu na skuteczny rozwój w sytuacji światowej recesji, obejmuje konsekwentne podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez implementację Standardu Obsługi Pasażera.

Nietypowe były dla Was także miesiące wakacyjne, biorąc pod uwagę to, że inaczej niż w latach ubiegłych, spora część Polaków zdecydowała się spędzić wakacje w Polsce. Jak z tym wyzwaniem poradziliście sobie?

Od 18 maja, czyli od dnia wprowadzenia III etapu znoszenia restrykcji, liczba naszych podróżnych zaczęła tydzień po tygodniu znacząco wzrastać. Był to dla nas dobry znak, który pokazał, że pasażerowie czują się coraz bardziej bezpieczni i szybko wracają do pociągów POLREGIO. Jednocześnie nie ukrywam, iż dla wszystkich pracowników naszej spółki, w obecnej sytuacji epidemii, sezon wakacyjny był dużym wyzwaniem. Przygotowaliśmy kampanię informacyjną dla pasażerów „Przywracamy dobre relacje”, która pokazała jak zorganizować wakacyjny wyjazd, by nie narażać zdrowia swojego oraz współpasażerów. Ponadto, dzięki efektywnej organizacji pracy i bardzo dobrej współpracy z samorządami województw na wielu popularnych letnich trasach uruchomiliśmy dodatkowe połączenia sezonowe. Pozwoliło to na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów w okresie wzmożonych przejazdów. W dalszym ciągu przestrzegamy w naszych składach wielu wytycznych związanych z reżimem sanitarnym, m.in. dotyczących zasłaniania ust i nosa czy ograniczeń co do liczby podróżnych.

Jakie wyzwania ma przed sobą POLREGIO na najbliższe miesiące? Czas niepewności związany z pandemią na pewno utrudnia bieżącą działalność, ale także np. planowanie inwestycji.

Naszym priorytetem na najbliższy czas pozostaje oczywiście realizacja powierzonych nam zleceń, co wszyscy nasi pracownicy sumiennie wykonują. Nowe inwestycje m.in. w tabor oraz infrastrukturę są kluczowe, jako podstawowy czynnik zwiększania rozmiarów działalności operacyjnej POLREGIO i utrzymywania rentowności w wyznaczonych przepisami prawa górnych granicach. Sporo zainwestowaliśmy już w zakup nowego taboru i modernizację obecnie wykorzystywanego, przez co w wielu województwach jeszcze bardziej wzrosła jakość świadczonych usług. Jednocześnie skala potrzeb jest duża i jest jeszcze w tym zakresie wiele do zrobienia. Z punktu widzenia spółki oraz województw, atrakcyjnym źródłem finansowania są środki unijne. W ścisłej współpracy z naszymi udziałowcami, przy polepszającej się rentowności, przygotowujemy się na inwestycje w tabor i liczymy, że w najbliższym czasie będziemy mogli podjąć starania o pozyskanie finansowania. Przymierzając się do inwestycji, które nam, a przede wszystkim pasażerom mają służyć przez wiele lat, myślimy nad różnymi rozwiązaniami.

Naszym priorytetem na najbliższy czas pozostaje oczywiście realizacja powierzonych nam zleceń, co wszyscy nasi pracownicy sumiennie wykonują.

Nie bez znaczenia jest tutaj współpraca z samorządami wojewódzkimi. Jak ona się układa m.in. w kontekście umów wieloletnich?

Umowy wieloletnie dają nam i organizatorom, czyli samorządom województw, stabilność współpracy, a pasażerom pewność co do oferty połączeń kolejowych. Jest to bez wątpienia szansa na rozwój spółki. Każde zlecenie traktujemy jako wyzwanie, które chcemy zrealizować z najwyższą starannością, jako wiarygodny partner biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą oraz własnym zapleczem technicznym. Część samorządów już zdecydowała, że chce z nami współpracować w oparciu o wieloletnie umowy i to nas cieszy. Kolejne umowy wieloletnie są już w uzgodnieniach. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych i składania najlepszych ofert na zawarcie wieloletnich umów z województwami.

POLREGIO jest strategicznym partnerem akcji BohaterON. To nie pierwsza, ale i nie ostatnia akcja w której honorujecie pamięć o naszych bohaterach?

To wspaniała inicjatywa, dlatego cieszymy się, że możemy brać aktywny udział w tego typu projektach, promując je w naszych pociągach na terenie całego kraju. Dla POLREGIO, największej narodowej spółki transportu publicznego najważniejszym jest, by poprzez działalność oddawać hołd bohaterom – wielkim Polakom, którzy walczyli i umierali za nasz kraj. To ich czyny zbudowały naszą historię, dzięki nim możemy być teraz razem. W imieniu POLREGIO mogę zdeklarować otwartość oraz chęć do współpracy przy kolejnych tak znaczących inicjatywach patriotycznych w przyszłości.

Na koniec – Panie Prezesie, program Kolej PLUS to także duża szansa na rozwój POLREGIO?

Z pewnością. Kolej Plus to program rządowy, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. W ramach tej inicjatywy powstać mają nowe inwestycje kolejowe, a część nieczynnych, lokalnych połączeń będzie na nowo przywrócona. Myślę, że to bardzo ważna i potrzebna pomoc, szczególnie dla mniejszych samorządów, a zainteresowanie samym programem jest ogromne. To właśnie m.in. innowacje w kolei pozwalają przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, dzięki czemu możemy z optymizmem spoglądać w bezpieczną przyszłość.

Rozmawiał RK