Wywiady

Janusz Kowalski: Podział ma charakter sektorowy

O systemie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa rozmawiamy z wiceministrem aktywów państwowych Januszem Kowalskim Panie Ministrze, na początek proszę przybliżyć cele i założenia jakie są fundamentem działania Ministerstwa Aktywów Państwowych? Na chwilę obecną Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin. Wykonuje także czynności związane z realizacją praw i […]