Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

W przypadku tego pierwszego mówimy o wszelkich działaniach służących wspieraniu gospodarki kraju – zarówno przez szeroko rozumiany sektor publiczny: instytucje państwa, administrację publiczną czy jednostki samorządu terytorialnego, ale też sektor prywatny, reprezentowany przez organizacje przedsiębiorców czy po prostu indywidualne firmy. Nie ma wątpliwości, że państwo odgrywa ogromną rolę we wdrażaniu patriotyzmu gospodarczego, ponieważ od niego zależy, jakie będą otoczenie prawne oraz warunki rozwojowe dla rodzimych podmiotów. Firmy, kierując się dobrem wspólnym, mogą m.in. płacić podatki w kraju oraz kooperować z innymi polskimi podmiotami – tu pole do działania również jest ogromne.