Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

Drugi rodzaj patriotyzmu – konsumencki – może praktykować każdy z nas w swoich postawach zakupowych. Poprzez kupowanie polskich produktów, towarów i usług przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Ważne jest, by zrozumieć, że nasze wybory konsumenckie przekładają się na wzrost polskich firm, inwestycje w naszym sąsiedztwie, powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost zamożności naszej społeczności, sąsiadów, przyjaciół i również naszych własnych rodzin. Dlatego ten patriotyzm dnia codziennego jest trudny do przecenienia.

Jak te idee przełożyć na współpracę na kolei?

Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz szerzej Grupa PKP jest podmiotem o kluczowym znaczeniu dla całej polskiej gospodarki, której krwioobieg stanowi przecież transport. Właśnie dlatego mamy głębokie przekonanie o szczególnej roli, jaką możemy odgrywać w urzeczywistnianiu idei patriotyzmu ekonomicznego. Mogę przywołać szereg przykładów, chociażby związanych z rynkiem rolno-spożywczym. PKP S.A. bardzo aktywnie zaangażowały się w promocję znaku PRODUKT POLSKI.