Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK zmodernizują przystanki na linii Czeremcha – Białystok

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na prace na dwóch peronach kolejowych – w Kleszczelach i Suchowolcach na Podlasiu. Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025.

PKP PLK zmodernizują przystanki na linii Czeremcha - Białystok
Fot. E. Lewkowicz / PKP PLK

Prace PKP PLK poprawią dostęp do kolei i zapewnią lepsze warunki podróży w powiecie hajnowskim. Inwestycja obejmie perony w Kleszczelach i Suchowolce. To kolejna inicjatywa PLK zachęcająca do podróży koleją na trasie z Białegostoku do Czeremchy.

– Przebudowa peronów w Kleszczelach i Suchowolcach to kolejna inwestycja na Podlasiu, której celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom mniejszych miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł na budowę i modernizację przystanków – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

O inwestycji mówił także prezes Zarządu PKP PLK.

– Dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych i budżetowych podróże pociągiem na Podlasiu są bardziej dostępne i atrakcyjne. Program Kolej Plus oraz Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 są ważnym zakresem prac, gdyż zwiększają dostęp mieszkańców małych miejscowości do kolei – najbardziej ekologicznego środka transportu – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

W Kleszczelach lokalizacja przystanku bliżej drogi krajowej (nr 66) i przejazdu kolejowo-drogowego skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowy wyższy peron ułatwi wsiadanie i wysiadanie. Przewidziano na nim wiatę, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe.

W Suchowolcach przebudowany peron zapewni dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Warunki obsługi będą podobne jak w Kleszczelach. Obok przystanku zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Prowadzenie prac nie ograniczy korzystania z kolei, gdyż podróżni będą mogli korzystać z peronu tymczasowego. Rozpoczęcie prac jest planowane na IV kw. br., a zakończenie w połowie 2022 r.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

W maju br. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

Dodaj komentarz