Raport z Polski Wydarzenia

Prezes UTK opublikował narzędzie ułatwiające zarządzenie ryzykiem

Jak prościej zarządzać ryzykiem? Przedsiębiorcom z branży kolejowej pomoże „Plan działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku”. Nowe narzędzie wskazuje jakie obszary będą sprawdzane w trakcie kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK opublikował narzędzie ułatwiające zarządzenie ryzykiem

Plan powinien ułatwić przedsiębiorcom m.in. prawidłową ocenę zmiany, która jest istotna w zarządzaniu ryzykiem.

– Podstawą zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym jest podejście zakładające ograniczanie ryzyka – informuje UTK. – Polega ono na identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałanie im zanim się zmaterializują. Skuteczne przejście od reagowania na skutki wypadków do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem wymaga nie tylko przestrzegania przepisów rozporządzenia 402/2013, ale także właściwego zrozumienia celu i korzyści procesu oceny ryzyka. Organizacja, która wdraża zasady kultury bezpieczeństwa musi proaktywnie zarządzać ryzykiem.