Aktualności

O zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem. Za nami konferencja Rail 22

Fot. Michał Ciechowski

W jaki sposób kultura bezpieczeństwa wpływa na funkcjonowanie systemu kolejowego? Jak kolej jest przygotowana do sytuacji nadzwyczajnych? Te i wiele innych tematów zostało poruszonych w trakcie XIII edycji konferencji i warsztatów specjalistycznych Rail 22 pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem – obszary ryzyka dla systemu kolejowego”, które odbyły się 20 stycznia w Eurocentrum Konferencyjnym w Warszawie. Organizatorami konferencji były Fundacja „Pro kolej” oraz firma Marsh.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele branży kolejowej, sektora ubezpieczeniowego, a także specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji Pro kolej.

Środowisko kolejowe kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i statystyki potwierdzają, że kolej jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego – powiedział na wstępie dr Jakub Majewski. – W rozmowach z pasażerami i osobami spoza branży pojawiają się jednak głosy, że z bezpieczeństwem na kolei bywa różnie. Bo opinia publiczna zwraca uwagę nie tylko na bezpieczeństwo techniczne, ale również zagrożenie kradzieżą albo problemami wynikającymi opóźnień czy odwołania pociągu. Celem zainicjowanej przez nas debaty jest kompleksowe spojrzenie na podróż – taką, która nawet w sytuacjach nietypowych daje pasażerowi poczucie bezpieczeństwa.

Cykl wykładów w bloku pierwszym zainaugurował Prezes UTK., który omówił szereg inicjatyw i działań ukierunkowanych na budowę kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.