Aktualności

O zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem. Za nami konferencja Rail 22

Fot. Michał Ciechowski

W jaki sposób kultura bezpieczeństwa wpływa na funkcjonowanie systemu kolejowego? Jak kolej jest przygotowana do sytuacji nadzwyczajnych? Te i wiele innych tematów zostało poruszonych w trakcie XIII edycji konferencji i warsztatów specjalistycznych Rail 22 pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem – obszary ryzyka dla systemu kolejowego”, które odbyły się 20 stycznia w Eurocentrum Konferencyjnym w Warszawie. Organizatorami konferencji były Fundacja „Pro Kolej” oraz firma Marsh.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele branży kolejowej, sektora ubezpieczeniowego, a także specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji Pro Kolej.

– Środowisko kolejowe kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i statystyki potwierdzają, że kolej jest obecnie najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego – powiedział na wstępie dr Jakub Majewski. – W rozmowach z pasażerami i osobami spoza branży pojawiają się jednak głosy, że z bezpieczeństwem na kolei bywa różnie. Bo opinia publiczna zwraca uwagę nie tylko na bezpieczeństwo techniczne, ale również zagrożenie kradzieżą albo problemami wynikającymi opóźnień czy odwołania pociągu. Celem zainicjowanej przez nas debaty jest kompleksowe spojrzenie na podróż – taką, która nawet w sytuacjach nietypowych daje pasażerowi poczucie bezpieczeństwa.

Cykl wykładów w bloku pierwszym zainaugurował Prezes UTK., który omówił szereg inicjatyw i działań ukierunkowanych na budowę kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

– Cieszę się, że jako Urząd Transportu Kolejowego możemy uczestniczyć w tej konferencji – stwierdził dr inż. Ignacy Góra. – Śmiało możemy mówić, że na kolei dzieje się dobrze. Pokazują to zarówno statystyki, jak i rosnące liczby pasażerów czy efekty inwestycji.

 

W trakcie wystąpienia, Prezes UTK zaprezentował krótki film promujący IV Galę Kultury Bezpieczeństwa, która odbyła się w grudniu 2019 r. w Warszawie. Prezes Góra omówił również najnowsze dane z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego, podsumowujące ubiegły rok.

– Analizę tę pokazujemy po raz pierwszy – podkreślał Ignacy Góra. – Należy jednak zaznaczyć, że dane wciąż się mogą delikatnie zmienić, trwają bowiem postępowania prokuratorskie, a ich wynik może mieć wpływ na zawarty w analizie miernik wypadkowości. Cieszy mnie jednak fakt, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków na torach. W 2018 r. osiągnęła najniższy poziom – 2,39 zdarzeń na 1 mln pociągokilometrów. Rok 2019 przyniósł kolejny spadek – 2,30. To sukces, na który składa się praca nas wszystkich.

 

W pierwszym bloku panelowym głos zabrał również dr Janusz Kopacz, Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury. W swojej prezentacji podjął temat „Zarządzania kryzysowego w transporcie”.

Gościem specjalnym spotkania był Ian Thompson, przedstawiciel firmy Marsh – globalnego lidera w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i zarządzania ryzykiem. Przedstawił on skutki jakie na kwestie ubezpieczeniowe i branże kolejową miały dwie katastrofy w Wielkiej Brytanii, które miały miejsce w Ladbroke Grove i Hatfield.

W drugim bloku poruszone zostały aspekty prawne zarządzania bezpieczeństwem i kryzysem. O ryzykach prawnych i procesowych opowiedział radca prawny kancelarii ECH&W Michał Zięba, a adwokat Maciej Zych z kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. omówił kwestię zabezpieczenia pasażera przed odpowiedzialnością prawną.

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem to temat istotny nie tylko dla branży kolejowej. Gościem konferencji był również prof. Dariusz Tłoczyński z Uniwersytetu Gdańskiego, który w swojej prelekcji nawiązał do sytuacji kryzysowych w transporcie lotniczym.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa w transporcie ma klimat. Do tematu związanego z ryzykiem klimatycznym odniosła się dr hab. Katarzyna Malinowska z Akademii Leona Koźmińskiego. W swoim wystąpieniu podjęła się kwestii ryzyka klimatycznego w kontekście działalności gospodarczej.

Trzeci blok konferencyjny zdominowany został przez panel dyskusyjny „Sytuacje nadzwyczajne przewidywanie, zapobieganie, rozliczanie”, z udziałem ekspertów. Do debaty zasiedli Szczepan Bujwid, Inżynier ds. Oceny Ryzyka, STU ERGO Hestia S.A., Konrad Drzewiecki, Client Management Team Lead, Liability, Marsh sp. z o.o., Rafał Mańkowski, Analityk/Ekspert Polskiej Izba Ubezpieczeń oraz Karol Trzoński z Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych. Moderatorem dyskusji był Maciej Gładyga, Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Marcina Kruszyńskiego z Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wygłosił on prezentację pn. „CSR i edukacja dla bezpieczeństwa”, nawiązując m.in. do akcji „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko!”.

XIII edycji konferencji i warsztatów specjalistycznych Rail 22 „Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem – obszary ryzyka dla systemu kolejowego” towarzyszyła wystawa „Stacja: Niepodległa. Na torach II RP”.

Ekspozycja składała się z 8 plansz. Na granatowym tle, nawiązującym do koloru munduru polskich kolejarzy z okresu międzywojennego, przedstawiono archiwalne zdjęcia i mapy, a także teksty dotyczące odradzania się polskiego kolejnictwa, licznych wyzwań odbudowy sieci komunikacyjnej II RP i rezultatów tego procesu. Wystawę przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.

Reklama