Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wiadukt nad linią Warszawa – Białystok gotowy

PKP Polskie Linie Kolejowe oddały do użytku nowy wiadukt nad linią kolejową Warszawa – Białystok. Inwestycja powstała w Szepietowie. Poprawi ona poziom bezpieczeństwa zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.

Fot. Ł.Bryłowski / PKP PLK
Fot. Ł.Bryłowski / PKP PLK

Wiadukt powstał w ciągu drogi krajowej nr 66, nad linią kolejową WarszawaBiałystok. Dwupoziomowe skrzyżowanie pozwoli uniknąć długich postojów przed zamkniętymi rogatkami.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A efektywnie wykorzystują środki z unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę. Dzięki inwestycjom m.in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica podróże i przewozy ładunków są sprawniejsze. Budujemy kolej coraz bardziej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.