Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wiadukt nad linią Warszawa – Białystok gotowy

PKP Polskie Linie Kolejowe oddały do użytku nowy wiadukt nad linią kolejową Warszawa – Białystok. Inwestycja powstała w Szepietowie. Poprawi ona poziom bezpieczeństwa zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.

Fot. Ł.Bryłowski / PKP PLK
Fot. Ł.Bryłowski / PKP PLK

Wiadukt powstał w ciągu drogi krajowej nr 66, nad linią kolejową WarszawaBiałystok. Dwupoziomowe skrzyżowanie pozwoli uniknąć długich postojów przed zamkniętymi rogatkami.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A efektywnie wykorzystują środki z unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę. Dzięki inwestycjom m.in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica podróże i przewozy ładunków są sprawniejsze. Budujemy kolej coraz bardziej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

 

Nowy wiadukt wraz z dojazdami ma 800 m długości. Jest na nim jezdnia – po jednym pasie w każdą stronę oraz ciąg pieszo-rowerowy. Poprawiły się też warunki komunikacji samochodowej – w ramach inwestycji przebudowano łącznie 2,7 km dróg i zbudowano dwa ronda. Nowy wiadukt w Szpietowie to kolejny obiekt wybudowany na trasie WarszawaBiałystok. Kierowcy korzystają już z nowego wiaduktu w Uhowie. Łącznie na podlaskim odcinku linii powstanie 25 bezkolizyjnych skrzyżowań.

Wiadukt drogowy w Szepietowie to kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie na ważnej międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Poprawi on bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, jak i drogowym, a modernizacja całej trasy przyczyni się do ekologizacji transportu poprzez poprawę efektywności i atrakcyjności transportu kolejowego – powiedział Morten Jensen Head of Unit at European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

 

Nowym torem do Warszawy

Prace na podlaskiej części międzynarodowej trasy Rail Baltica wchodzą w kolejną fazę. Na 28-kilometrowym odcinku Między stacjami Czyżew i Raciborami zbudowano jeden nowy tor, sieć trakcyjną, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Pociągi jadą już po nowym torze, dzięki czemu wykonawca będzie mógł rozpocząć rozbiórkę sąsiedniego toru.

– Prace na polskim odcinku Rail Baltica postępują i właśnie wchodzą w kolejny etap. Otwieramy nowy odcinek torów od granicy województwa do stacji Racibory, a docelowo szykujemy wygodniejsze i szybsze podróże z Warszawy do Białegostoku i dalej przez Ełk, Suwałki i Trakiszki do państw bałtyckich. To modernizacja ważna zarówno w skali międzynarodowej, jak i regionalnej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Na stacjach w Czyżewie, Szepietowie i Raciborach oraz przystankach Szymbory i Jabłoń Kościelna inwestor buduje są nowe perony. Zostaną w części udostępnione podróżnym. W kolejnych tygodniach wykonawca będzie montował elementy małej architektury i prowadził dalsze prace wykończeniowe.

Rail Baltica – szybsze i wygodniejsze podróże

W Białymstoku wykonawca kontynuuje prace na stacji, m.in. budowę przejścia podziemnego. Dla podróżnych, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się, łatwy dostęp do peronów i budynku dworca zapewnią windy, a także schody ruchome. Przy osiedlu Zielone Wzgórza wykonawca modernizuje przejście podziemne, które zapewni dostęp do nowego przystanku. W pobliżu osiedla Starosielce powstaje łącznica, która umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Ełku do Bielska Podlaskiego.  Na trasie wykonawca buduje i modernizuje mosty, a także wiadukty, w tym prawie 200-metrowy most nad Narwią w Uhowie.

Dodaj komentarz