PKP S.A. otrzymały oferty na budowę nowego dworca w Częstochowie [WIZUALIZACJE]

Obecnie istniejący dworzec Częstochowa Główna ma zostać zburzony. Na jego miejscu ma powstać nowy obiekt. PKP S.A. otrzymały trzy oferty od potencjalnych wykonawców inwestycji.

Mat. PKP S.A.

W 2020 roku planowano, że nowy dworzec Częstochowa Główna zostanie oddany do użytku pod koniec 2022 roku. Jednak wpływ na opóźnienie miała początkowo pandemia COVID-19, następnie prowadzone były debaty z Radą Miasta, która sprzeciwiała się wyburzeniu istniejącego obiektu. Rada Miasta Częstochowa uznawała, że rozbiórka budynku z 1996 roku jest niepotrzebnym wydatkowaniem publicznych środków finansowych.

Ostatecznie PKP S.A. poinformowały, że nie planują zmieniać swoich planów inwestycyjnych. W czerwcu 2022 roku ogłoszono przetarg dot. realizacji prac budowlanych. Do otwarcia ofert w przetargu doszło dopiero rok po ogłoszeniu postępowania.

PKP S.A. otrzymały trzy oferty w przetargu pn. „Przebudowa dworca Częstochowa Główna”. Zostały one złożone przez:

  • Budimex: 139 974 000 zł brutto;
  • SKB LDR: 154 611 661,75 zł brutto;
  • Berger Bau Polska: 154 698 161,27 zł brutto.

Szacunki PKP S.A. opiewają na kwotę 120 711 261,15 zł brutto. Najbliższa szacunków jest oferta złożona przez Budimex. Oferty będą oceniane według kryterium ceny.

W miejscu obydwu pawilonów obecnego dworca, powstaną nowe budynki, lepiej przystosowane do obsługi podróżnych. Nowy budynek dworca od strony wschodniej będzie dedykowany obsłudze klientów kolei (w jego pobliżu miasto wybudowało parking i węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej), następnie będzie przechodził on w pasaż na peronami (głównie o funkcji handlowo-usługowej), żeby ostatecznie zakończyć się pawilonem zachodnim (obsługa podróżnych kolei, autobusów, lokale komercyjne), przy którym zlokalizowano stanowiska przeznaczone dla autobusów.

Na czas trwania prac podróżni będą mogli korzystać z dworca tymczasowego.

Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.
Mat. PKP S.A.

Dodaj komentarz