Raport z Polski Wydarzenia

Liderzy technologiczni testują innowacyjny system kolejowy FRMCS

Firmy Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa oficjalnie potwierdziły swoją współpracę, podpisując list intencyjny w sprawie implementacji i testowania Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) na polskim rynku.

FRMCS to zaawansowany standard łączności oparty na technologii 5G, przeznaczony do zastąpienia obecnie używanego systemu GSM-R. Jego głównym celem jest zwiększenie przepustowości istniejących sieci kolejowych oraz optymalizacja kosztów ich działania. Został zaprojektowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z kluczowymi przedstawicielami sektora kolejowego, stanowiąc ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji transportu kolejowego.

W ramach nowo zawartej współpracy sygnatariusze Listu Intencyjnego opracują wspólne projekty badawczo-rozwojowe, przeprowadzą weryfikację wymagań i rozwiązań w rzeczywistych warunkach kolejowych, tj. na pełnowymiarowym torze, oraz stworzą i rozwiną modele szkoleniowe i certyfikacje systemu FRMCS.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego:

  • Alstom dostarczy nowoczesny podsystem sterowania dla pojazdów.
  • Ericsson dostarczy rozwiązanie radiowej sieci telekomunikacyjnej na potrzeby realizacji pilotażu technologii FRMCS.
  • NetWorkS! zapewni kompetencje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych w sektorze transportu kolejowego oraz budowy i utrzymania sieci testowej FRMCS.
  • Instytut Kolejnictwa dostarczy niezbędną infrastrukturę badawczą, gdzie system FRMCS będzie poddawany testom.

Cyfryzacja polskiej kolei jest ogromnym wyzwaniem, jakie stoi przed wszystkimi uczestnikami rynku, w tym dostawcami taboru i technologii oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. Jako Instytut Kolejnictwa chcemy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie, unikatowe know-how oraz dostęp do infrastruktury, aby proces testowania, certyfikowania i wdrażania FRMCS na polskich torach przebiegał możliwie sprawnie i szybko. Cieszymy się ze współpracy w tym obszarze z uznanymi partnerami, których doświadczenia będą niezwykle cenne w rozwoju nowych narzędzi FRMCS w Polsce – deklaruje Andrzej Massel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

 

O wspólnych działaniach mówił także Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

– W Alstom każdego dnia działamy na rzecz nowoczesnej i zrównoważonej mobilności, zarówno w obszarze taboru kolejowego, jak i rozwiązań z zakresu sterowania ruchem. Nowy standard FRMCS jest niezwykle potrzebny ze względu na konieczność dalszej cyfryzacji, unifikacji na poziomie międzynarodowym oraz zwiększania bezpieczeństwa i przepustowości sieci kolejowej. Cieszymy się, że technologie i wieloletnie doświadczenie Alstom w obszarze FRMCS, zdobyte w różnorodnych warunkach na całym świecie, a także kompetencje polskiego zespołu będą mieć swój udział w rozwoju bezpiecznych rozwiązań dla polskich kolei – skomentował współpracę Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

 

Sieci o znaczeniu krytycznym zyskują coraz większe znaczenie we wszystkich sektorach przemysłu, zwłaszcza w transporcie kolejowym, gdzie zapewniają oczekiwany poziom bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

  • Ericsson ma przyjemność być partnerem w polskim pilotażu FRMCS i poprzez swoje doświadczenie zademonstrować oraz przetestować sieci 5G w zastosowaniach specyficznych dla infrastruktury oraz taboru kolejowego – powiedział Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce.

 

Dodaj komentarz