Wywiady

Mikołaj Wild: Chcemy widzieć transport jako całość [WYWIAD]

Wiele mówi się o tym, jak szprychy kolejowe CPK zmienią standardy podróżowania po Polsce, a w jakim stopniu połączą się one z zagranicznymi inwestycjami kolejowymi?

System kolejowy CPK projektujemy tak, aby był spójny z inwestycjami kolejowymi prowadzonymi i planowanymi przez kraje sąsiadujące z Polską. Nasze projekty kolejowe wpisują się także w priorytety Inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 krajów UE w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Na południe od Polski spółka CPK ściśle współpracuje ze Správą železnic, czyli czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Dla połączenia transgranicznego z Wrocławia do Pragi CPK i Správa železnic koordynują działania dotyczące prac studialnych, po obu stronach granicy przygotowywana jest dokumentacja przedprojektowa. Dla odcinka KatowiceOstrawa od ubiegłego roku prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze, a od lipca tego roku prace przygotowawcze w ramach studium wykonalności.

Analizy dotyczą też odcinka po czeskiej stronie granicy, a po wykonaniu zostaną Czechom udostępnione. Trasa CPK Katowice-Ostrawa to etap inicjatywy budowy KDP dla Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli dotyczącej Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Z kolei na północnym wschodzie powstaje tzw. Rail Baltica, która prowadzi do Polski ze strony krajów bałtyckich. Jest to transgraniczna trasa kolejowa, będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T. Inwestycja współfinansowana przez UE połączy torem o zachodnim, europejskim rozstawie szyn Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn a docelowo Helsinki. Po polskiej stronie trasa jest elementem tzw. szprychy nr 3 przez Ełk, która jest dostosowywana do standardu dużych prędkości przez PKP PLK. Jest to skoordynowane z naszą działalnością inwestycyjną i wpisuje się w docelowy układ sieci kolejowej w Polsce. Inwestycje kolejowe CPK wpisują się też w sieć szybkich połączeń po zachodniej stronie granicy.

Dzięki budowie linii kolejowej Warszawa-CPK-Łódź-Sieradz-Poznań o standardzie KDP, czyli fragmentu tzw. igreka, przejazd z Warszawy do Berlina skróci się o ok. 40 minut. Dalej z Poznania w stronę Niemiec trasa prowadzi odcinkiem, którego modernizacja jest w gestii spółki PKP PLK. Linia ta wchodzi w skład transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie, a więc zgodnie z założeniami UE, powinna powstać do 2030 roku.

Infrastrukturalne zbliżenie jest też możliwe na wschodzie. Szprycha nr 5 Trawniki-Zamość-Bełżec, dla której zleciliśmy studium wykonalności, prowadzi w rejon przygraniczny. W przypadku zainteresowania strony ukraińskiej, które jest wstępnie deklarowane, możliwa byłaby wspólna transgraniczna inwestycja, w wyniku której linia dużych prędkości zostałaby przedłużona m.in. do Lwowa.

CPK działa aktywnie na polu nawiązywania międzynarodowej współpracy. Wymienić tu można choćby Koleje Francuskie (SNCF). Z jakimi wnioskami, dla przyszłych inwestycji, wróciła delegacja CPK z ostatniej wizyty studyjnej we Francji?

Zbieramy doświadczenia od partnerów zagranicznych dysponujących technologią Kolei Dużych Prędkości, aby wypracować optymalne rozwiązania dla polskich użytkowników. Współpraca z Kolejami Francuskimi SNCF, którą realizujemy w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską, obejmuje pozyskanie know-how, a konkretnie kompetencji od planowania, budowy, poprzez utrzymanie, prowadzenie ruchu i zarządzania KDP. Warsztaty, w których uczestniczymy, obejmują m.in. zagadnienia związane z zasilaniem, systemami sterowania ruchem i utrzymaniem KDP.

Dodaj komentarz