Wywiady

Mikołaj Wild: Chcemy widzieć transport jako całość [WYWIAD]

Koncentrujemy się na trzech istotnych filarach: infrastruktura, tabor i dostosowanie oferty Kolei Dużych Prędkości do potrzeb pasażerów – skupmy się jednak na taborze.

Czy CPK zakłada jednolitą, ustandaryzowaną platformę konstrukcyjną?

Aby zrealizować plan modernizacji systemu kolejowego w Polsce, wszystkie składniki, czyli infrastruktura, tabor i dostosowanie oferty przewozowej powinny być realizowane jednocześnie równolegle i – przede wszystkim – w sposób spójny. Infrastruktura musi umożliwić dotarcie do wszystkich miejsc, w których możemy oczekiwać popytu na usługi kolejowe. Tabor musi posiadać możliwość wykorzystania wszystkich możliwości zapewnianych przez nową infrastrukturę.

Oferta przewozowa natomiast, musi być dostosowana do popytu wygenerowanego przez skorzystanie z dwóch poprzednich elementów. Dlatego myślimy dzisiaj o taborze, który powinien być dostosowany do standardów nowej infrastruktury w maksymalny sposób spełniając oczekiwania użytkowników: zarówno pasażerów, jak i przewoźników. Jeżeli chcemy ułatwić dostęp do taboru musimy dążyć do standaryzacji. Jednolita platforma konstrukcyjna to jedno z najważniejszych założeń zbieżnych z powyższymi wymaganiami. Jednolitość rozwiązań technicznych i standaryzacja komponentów to kierunki, którymi chcemy podążać.

CPK podkreśla, że stawia na innowacyjny tabor, rozszerzając ten przymiotnik na kilka płaszczyzn. Czy może Pan omówić podejście zarządu do tego pojęcia?

Zakupiony tabor będzie nam służyć przez kilka dziesięcioleci, dlatego nie może być tworzony w oparciu o krótkoterminowe trendy. Powinien być konstruowany na bazie technologii zapewniających maksimum trwałości. Dla nas innowacyjność to nie nowinki techniczne czy moda, ale zastosowanie rozwiązań, które nie zestarzeją się przez kolejne 30-40 lat. W tym czasie kluczową cechą nowego taboru powinna być zdolność do adaptacji. Musimy posiadać możliwość modernizacji użytkowanych składów oraz i dostosowywania taboru do zmieniających się uwarunkowań.

Realizacja tak dużego projektu, jak CPK, konieczność zapewnienia pociągów do jego obsługi, to doskonała okazja do ustanowienia nowych standardów dotyczących komfortu, bezpieczeństwa, napędu, energochłonności, ekologii itd. Tak więc tabor wygodny dla pasażera to tabor, który będzie mógł służyć nam w roku 2030, 2040 czy 2050.

Kolejny zamknięty etap to opracowanie standardów Kolei Dużych Prędkości. Co dokładnie wynika z tego dokumentu i kto będzie beneficjentem zgromadzonych informacji?

Standardy KDP są niezbędne do projektowania i budowy nowych linii w ramach systemu kolejowego CPK. Pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej, firmy budowlane i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP. Wprowadzamy i konsultujemy standardy techniczne KDP jako pierwsi w Polsce. Ich beneficjentami będzie szerokie grono organizacji i firm z branży kolejowej. To specjalistyczne opracowanie stanowi zbiór szczegółowych danych niezbędnych dla producentów materiałów i urządzeń wykorzystywanych na kolei, dla producentów taboru kolejowego i dla przewoźników kolejowych.

Dodaj komentarz