Wywiady

Żółta naklejka nie zwalnia z myślenia

Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podsumował działania Spółki w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa.

Raport Kolejowy: Początek roku to dobra okazja do podsumowania działań w minionym roku również w kwestii bezpieczeństwa, za które odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak Pan ocenia ten obszar?

Marek Olkiewicz: 2018 rok pokazał zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na sieci kolejowej w zakresie, który bezpośrednio dotyczy działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A O ponad 50 procent spadła liczba zdarzeń z winy PLK. Również o ponad 35 procent zmniejszyło się liczba wszystkich kolizji na sieci. Uważam, że jest to efekt konsekwentnych działań w zakresie kultury bezpieczeństwa. Takiemu trendowi sprzyjają nie tylko inwestycje, ale i zmiany organizacyjne, szkolenie pracowników i ich coraz większa odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Nasze działania i praca na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem objęta jest kontrolami. Są to działania prowadzone w dzień i w nocy. Zależy nam na tym, aby w każdych warunkach, kadra, która otrzymuje profesjonale przygotowanie działała sprawnie i odpowiedzialnie.
Niewątpliwie rok 2018 to czas realizacji największych inwestycji kolejowych, które m.in. dedykowane są poprawie bezpieczeństwa. Krajowy Program Kolejowy (KPK) to ponad 220 projektów, m.in. ze znaczącym dofinasowaniem UE, dzięki którym polska kolej nie tylko lepiej łączy regiony, ale staje się bardziej konkurencyjna i bezpieczniejsza. Służą temu modernizacje linii, które obejmują przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, budowę bezkolizyjnych skrzyżowań i montaż nowoczesnych urządzeń sterowania. To także osobne projekty, dedykowane poprawie bezpieczeństwa – programy za setki milionów, a nawet miliardy złotych, związane z modernizacją rozjazdów i przejazdów, a także budową nowoczesnego systemu ERTMS/GSM-R.
Tylko w 2018 r. zmodernizowaliśmy blisko 400 przejazdów. To wzrost poziomu bezpieczeństwa na kolei, a dla kierowców poprawa płynności ruchu. Wymieniane lub montowane są urządzenia przejazdowe, dodatkowe zabezpieczenia (rogatki, sygnalizacja). Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Tylko w ramach programu przejazdowego, za ćwierć miliarda zł, PLK zaplanowały prace na 182 przejazdach. Prace na 56 skrzyżowaniach już zostały zakończone.