Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Miliardowe inwestycje kolejowe w województwie śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą – konsorcjum firm Trakcja S.A. (lider), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (partner); ALSTOM ZWUS sp. z o.o. (partner) w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”.

W połowie maja rozpoczną się roboty budowlane. Planowane zmiany w komunikacji będą z wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom. Zakończenie prac jest przewidziane w grudniu 2027 r. Wartość zadania to prawie 1,7 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kolej zmienia się na lepsze w woj. śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują wielką inwestycję od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę, Zabrzeg do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Łączna wartość zadania to ok. 7 mld zł netto, z czego ponad 6 mld zł netto pochodzi ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Prace realizowane są na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. oraz Tychy – Goczałkowice. Odcinek Katowice Piotrowice – Tychy jest w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową. Zakończyły się prace budowlane na linii od Goczałkowic-Zdroju do Zabrzegu.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe, Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz