global Pasażer

BVG kontroluje pasażerów. “Za brak maseczki mandat 50 euro”

W komunikacji miejskiej w Berlinie trwają kontrole związane z przestrzeganiem zasady zasłaniania w pojazdach ust i nosa. Jak dotąd spółka BVG nałożyła 470 mandatów.

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Grzywna za brak zasłoniętych ust i nosa wynosi 50 euro. Przepis nakładający karę na pasażerów niestosujących się do wytycznych ministerstwa obowiązuje od 8 lipca 2020 r.

W ciągu trwania pandemii BVG zyskało z tytułu wspomnianych mandatów 23,5 tys. euro. Zebrane w ten sposób środki trafią do budżetu przewoźnika.

Jak zaznaczyła spółka, kontrole prowadzone w pojazdach komunikacji miejskiej realizowane są w ramach standardowych działań związanych z bezpieczeństwem przejazdu. Nie pochłaniają żadnych dodatkowych kosztów.

Dodaj komentarz