global Pasażer

BVG kontroluje pasażerów. “Za brak maseczki mandat 50 euro”

W komunikacji miejskiej w Berlinie trwają kontrole związane z przestrzeganiem zasady zasłaniania w pojazdach ust i nosa. Jak dotąd spółka BVG nałożyła 470 mandatów.

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Grzywna za brak zasłoniętych ust i nosa wynosi 50 euro. Przepis nakładający karę na pasażerów niestosujących się do wytycznych ministerstwa obowiązuje od 8 lipca 2020 r.

Czytaj dalej >