Raport z Polski Wydarzenia

Branża kolejowa zaniepokojona wzrostem cen energii

Jak stale rosnące ceny energii elektrycznej zmienią rynek branży kolejowej w Polsce? O tym rozmawiali w Urzędzie Transportu Kolejowego przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przewoźników kolejowych i PKP Energetyki. Uczestnicy spotkania wyrazili duże zaniepokojenie sytuacją na rynku.

Eksperci stwierdzili, że onieczne są zmiany systemowe w postaci dotacji celowych czy zmian w naliczaniu opłat za energię elektryczną.
Eksperci stwierdzili, że konieczne są zmiany systemowe w postaci dotacji celowych czy zmian w naliczaniu opłat za energię elektryczną.

Przewoźnicy wskazywali na trudności w zbilansowaniu swojej działalności, zwracali również uwagę na problemy z planowaniem wydatków na najbliższe lata. Z uwagi na spodziewane dalsze wzrosty cen, debatowano na temat możliwości systemowego rozwiązania tego problemu.

– Spotkanie zostało zorganizowane w związku z docierającymi do Prezesa UTK informacjami, dot. trudności w zbilansowaniu działalności przewoźników kolejowych w wyniku wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej – informuje UTK. – Przedstawiciele przewoźników wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją panującą obecnie na rynku energii. Znaczny wzrost cen, przewyższający możliwości finansowe przedsiębiorstw działających na rynku kolejowym, a także niestabilność cen energii na rynku hurtowym, to największe problemy zgłoszone przez uczestników spotkania.