Raport z Polski Wydarzenia

Branża kolejowa zaniepokojona wzrostem cen energii

Jak stale rosnące ceny energii elektrycznej zmienią rynek branży kolejowej w Polsce? O tym rozmawiali w Urzędzie Transportu Kolejowego przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przewoźników kolejowych i PKP Energetyki. Uczestnicy spotkania wyrazili duże zaniepokojenie sytuacją na rynku.

Eksperci stwierdzili, że onieczne są zmiany systemowe w postaci dotacji celowych czy zmian w naliczaniu opłat za energię elektryczną.
Eksperci stwierdzili, że konieczne są zmiany systemowe w postaci dotacji celowych czy zmian w naliczaniu opłat za energię elektryczną.

Przewoźnicy wskazywali na trudności w zbilansowaniu swojej działalności, zwracali również uwagę na problemy z planowaniem wydatków na najbliższe lata. Z uwagi na spodziewane dalsze wzrosty cen, debatowano na temat możliwości systemowego rozwiązania tego problemu.

– Spotkanie zostało zorganizowane w związku z docierającymi do Prezesa UTK informacjami, dot. trudności w zbilansowaniu działalności przewoźników kolejowych w wyniku wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej – informuje UTK. – Przedstawiciele przewoźników wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją panującą obecnie na rynku energii. Znaczny wzrost cen, przewyższający możliwości finansowe przedsiębiorstw działających na rynku kolejowym, a także niestabilność cen energii na rynku hurtowym, to największe problemy zgłoszone przez uczestników spotkania.

 

Efektem obecnej sytuacji mogą być m.in. podwyżki cen biletów lub ograniczenie oferty przewozowej. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa w przypadku tych przewoźników, którzy w okresie pandemii i wprowadzonych ograniczeń w podróżowaniu utrzymywali istniejące połączenia. Spadek liczby podróżnych przełożył się na spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów, natomiast koszty zakupu energii systematycznie rosły. Koszty zakupu energii wzrosły także dla przewoźników towarowych, których sytuacja może zmusić do poniesienia cen za świadczenie usług przewozowych, a w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie dla dalszego istnienia przedsiębiorstw.

Według przewidywań ekspertów, w roku 2022 również przewidywane są dalsze wzrosty cen energii.

– Dla branży kolejowej prognozy mówią nawet o dwukrotnych podwyżkach cen w stosunku do lat ubiegłych. Według niektórych przewoźników koszty te mogą wzrosnąć nawet o 120 proc. – czytamy na stronie UTK.

 

Zdaniem branży, konieczne są zmiany systemowe w postaci dotacji celowych czy zmian w naliczaniu opłat za energię elektryczną. Przedstawiciele PKP Energetyka wskazywali również na działania zmierzające do zmniejszenia zużycia wolumenu energii przez przewoźników. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, pozwalających na efektywniejsze zarządzenie energią. Stwierdzono również, że rola kolei jest kluczowa dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym ograniczenia emisji z transportu. Prezes UTK omówi problem z Ministrem Infrastruktury.

Dodaj komentarz