Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei niejeden ma wymiar [FELIETON]

W ubiegłym roku miałem zaszczyt uczestniczyć w III Konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei”. Podczas wielu wystąpień poruszono tematykę związaną z różnymi aspektami bezpieczeństwa na kolei. Cóż, bezpieczeństwo niejeden ma wymiar, a kolejnictwo to synergii wielu specjalności.

W kuluarach zaś konferencji jedna z firm prezentowała rozwiązania urządzeń do kontroli trzeźwości. Wydawałoby się, że to zupełnie naturalne. Należyty bowiem stan psychofizyczny przystępującego do pracy lub świadczącego pracę pracownika jest gwarantem bezpieczeństwa. Nie można bowiem należycie wykonywać jakichkolwiek czynności mając osłabioną percepcję, postrzegając świat w krzywym zwierciadle spaczonym przez używkę, tym bardziej koślawym, im większe było jej spożycie.

Co do zasady bezpieczeństwo w pracy ważne jest w każdej z branż. Oczywistym jest, że są jednak branże, zawody czy specjalności, gdzie ekspozycja pracownika na czynności wykonywane w warunkach wysokiego ryzyka jest szczególnie wysoka. W tej grupie z kolei możemy dokonać wyróżnienia prac, których niewłaściwe wykonanie niesie ryzyko wyłącznie dla realizatora tych czynności oraz wyróżnić prace niosące, w przypadku błędu, ryzyko zagrożenia życia i zdrowia pracowników ze sprawcą zdarzenia współpracujących oraz użytkowników i klientów danej branży.