global Wydarzenia

Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa kolei

Minister Transportu Kanady zapowiedział zatwierdzenie zmian mających na celu ograniczenie ryzyka niekontrolowanego ruchu pociągów.

Nowe przepisy opierają się na środkach obowiązujących w celu zabezpieczenia pociągów i zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego ruchu (Fot. Andrew Dolch)
Nowe przepisy opierają się na środkach obowiązujących w celu zabezpieczenia pociągów i zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego ruchu (Fot. Andrew Dolch)

Minister Transportu Kanady, Omar Alghabra, ogłosił zatwierdzenie zmian w kanadyjskich przepisach dotyczących kolei. Dotyczy to także przepisów odnoszących się do kontroli i bezpieczeństwa lokomotyw. Celem zmian jest zmniejszenie ryzyka niekontrolowanego ruchu pociągów.

Transport Canada stale współpracuje z branżą kolejową w celu aktualizacji zasad, przepisów i standardów w celu poprawy bezpieczeństwa kanadyjskiego systemu kolejowego i ochrony Kanadyjczyków, którzy mieszkają i pracują wzdłuż linii kolejowych.

Zmiany w przepisach dotyczących kolei kanadyjskich oraz w przepisach dotyczących kontroli i bezpieczeństwa lokomotyw określają:

  • normy eksploatacyjne dla lokomotyw wyposażonych w zabezpieczenie przed stoczeniem, które jest funkcją zaprojektowaną do automatycznego uruchamiania hamulców w przypadku niezamierzonego ruchu pociągu
  • procedury i wymagania bezpieczeństwa, które należy spełnić przed opuszczeniem lokomotywy, takie jak potwierdzenie skutecznego ustawienia hamulców i dwukrotne sprawdzenie z innym pracownikiem, czy wdrożono środki ochronne
  • procedury testowe w celu upewnienia się, że system ochrony przed staczaniem działa prawidłowo.

Nowe przepisy opierają się na środkach obowiązujących w celu zabezpieczenia pociągów i zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego ruchu. To m.in. wymóg stosowania hamulców ręcznych w określonych okolicznościach. Tym samym przepisy jeszcze bardziej pomogą zapewnić bezpieczeństwo społeczności i pracowników.

Omar Alghabra, minister transportu Kanady:

– Nasz rząd jest zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa Kanadyjczykom i pracownikom. Te aktualizacje opierają się na znaczącej pracy podjętej już przez przemysł kolejowy w celu wdrożenia środków zapobiegających występowaniu niekontrolowanych ruchów. Każda dodatkowa warstwa ochrony w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego przemieszczania się sprzętu kolejowego pomaga zapewnić bezpieczniejszym społecznościom i Kanadyjczykom mieszkającym i pracującym wzdłuż linii kolejowych.

Dodaj komentarz