Wydarzenia

KZŁ uruchomiły poligon prób eksploatacyjnych dla monitoringu przejazdów kolejowych

Fot. Łukasz Brylowski / bezpieczny-przejazd.pl

Kolejowe Zakłady Łączności uruchomiły poligon prób eksploatacyjnych dla systemu SMOK-2IP-A. Nadzoruje go Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

SMOK-2IP-A to system telewizji użytkowej do stosowania na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii A i F, przejściach obsługiwanych z odległości oraz na innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Dodatkowym elementem systemu, który podlega testom jest tzw. punkt stwierdzenia końca pociągu (SKP)

– Poligon prób eksploatacyjnych został uruchomiony na podstawie uzyskanego w marcu br. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nr PL 59 2020 0025 wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego – informują bydgoskie KZŁ. – SMOK jest w pełni zgodny z instrukcją PKP PLK Ie-118 oraz przeszedł pozytywnie wszystkie badania na zgodność z normami wynikającymi z Listy Prezesa UTK, co potwierdza certyfikat nr IK CZT – 138/2020 wydany przez Instytut Kolejnictwa.