Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP aktywnym uczestnikiem Korytarzy Solidarnościowych

Prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Europa Karpat, która odbyła się 14 lutego w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia była redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T. Podczas konferencji prezes Mamiński podsumował działania Polskich Kolei Państwowych realizowanych w ramach pomocy Ukrainie.

Prezes Krzysztof Mamiński był gościem panelu dyskusyjnego poświęconego europejskiej inicjatywie Korytarzy Solidarności (fot. PKP S.A.)
Prezes Krzysztof Mamiński był gościem panelu dyskusyjnego poświęconego europejskiej inicjatywie Korytarzy Solidarności (fot. PKP S.A.)

W konferencji „Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T” uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, europejscy ministrowie transportu, urzędnicy Komisji Europejskiej ds. transportu, europejscy koordynatorzy korytarzy TEN-T przebiegających przez Polskę, zarządcy europejskiej infrastruktury kolejowej, europejskich portów morskich, przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych oraz urzędnicy krajowych administracji publicznych.

Prezes Krzysztof Mamiński był gościem panelu dyskusyjnego poświęconego europejskiej inicjatywie Korytarzy Solidarności (Solidarity Lanes), podczas którego podsumował dotychczasowe działania Polskich Kolei Państwowych na rzecz pomocy Ukrainie.

– Współpracę polskich i ukraińskich kolejarzy należy ocenić jako niezwykle intensywną i efektywną. Na granicy polsko-ukraińskiej wymiana handlowa zwiększyła się parokrotnie w porównaniu do wolumenów transportowanych przed wojną – powiedział prezes Mamiński.

 

Wojna w Ukrainie wyznaczyła zupełnie nowe wyzwania dla transportu kolejowego. Zaobserwowano zwiększony napływ towarów zbożowych. Wzrost wymiany towarowej oznaczał również wiele wyzwań dla obu stron. Współpraca pomiędzy polskimi a ukraińskimi kolejarzami okazała się również efektywna z punktu widzenia okazanej pomocy humanitarnej oraz w kontekście kryzysu uchodźczego. Wojna uwidoczniła także konieczność rewizji szlaków pod kątem zmieniających się grup towarowych, które budują między kolejami europejskimi jeszcze większe poczucie solidarności.

– Grupa PKP podjęła ogromny wysiłek ludzki, organizacyjny, taborowy i finansowy, aby sprostać skokowo rosnącym potokom przewozów pasażerów i towarów na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, stanowiących granicę Unii Europejskiej – podkreślił Krzysztof Mamiński.

 

Przejścia te, jak i linie przebiegające przez Polskę, są kluczową trasą na mapie eksportowej zbóż transportowanych drogą lądową z Ukrainy na rynki europejskie. Pomimo wysokiej jakości Korytarzy Solidarnościowych oraz nadania priorytetu grupom towarowym z Ukrainy, przed kolejarzami z Polski i Ukrainy stoi jeszcze wiele wyzwań, takie jak wąskie gardła i udoskonalanie procesów logistycznych.

Polskie Koleje Państwowe, solidarnie z kolejami europejskimi i organizacjami, takimi jak Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), a także Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), z sukcesem wychodzą naprzeciw przeszkodom wynikającym z obecnych realiów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie tak duża skala zaangażowania europejskich kolejarzy w budowę trwałej i stabilnej struktury połączeń kolejowych w kierunku ukraińskim.

Dodaj komentarz