Personalia Raport z Polski Wydarzenia

Powstaje Grupa Robocza ds. CPK

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei­, największe zrzeszenie kolejowych firm w Polsce, na posiedzeniu Rady Izby, powołała pełnomocnika ds. CPK, który ma za zadanie stworzenie grupy roboczej ds. CPK. Na tę funkcję został powołany Członek Rady Izby – Piotr Kubicki

W opinii Izby, Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność” to największa inwestycja logistyczno-transportowa w Polsce, nie mająca precedensu w dotychczasowej historii. Grupa Robocza, ma za zadanie wypracowanie platformy współpracy i przekazywania informacji pomiędzy Członkami Izby a Ministerstwem Infrastruktury, Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, jego Zespołem Doradczym, a także osobami odpowiedzialnym za komponent kolejowy. W opinii Izby, taka współpraca przyczyni się do lepszego przygotowania firm do udziału w realizacji projektu CPK, a w konsekwencji ułatwi i przyspieszy jego realizację. Chodzi również o to, aby jak największa cześć środków przeznaczonych na realizację tego projektu, pozostała w kraju.

Piotr Kubicki na co dzień odpowiada za rozwój grupy Technitel w Polsce i zagranicą. Od 15 lat zarządza i wdraża duże projekty informatyczne i telekomunikacyjne w branży telko, energetycznej i transportu szynowego. Ma również doświadczenie w pracy w Grupie PKP. Jest absolwentem studiów EMBA Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prywatnie alpinista i spadochroniarz.