Pasażer

Koleje Mazowieckie wprowadzają nowe zasady zwrotu biletów

dav

Koleje Mazowieckie wprowadzają nowe zasady zwrotu biletów. Uwzględniają one zwroty zarówno biletów papierowych, jak i tych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej.

Zwrot należności należy się za całkowite, a także częściowo niewykorzystane bilety okresowe KM.

W przypadku:

  • wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie, umożliwia się zwrot na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii do własnoręcznego, w sposób trwały, przekreślenia po przekątnych czołowej strony biletu, trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznego w sposób uniemożliwiający odczytanie) i dokonania równolegle do linii przekreślenia adnotacji „ZWROT”;
  • wniosków dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, w związku z brakiem możliwości usunięcia zapisu biletu z pamięci elektronicznej karty, numer biletu zostanie zastrzeżony
  • braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą – dopuszcza się możliwość zwrotu należności za bilety opłacone bezgotówkowo po przedstawieniu potwierdzenia płatności z wyciągu bankowego, na którym widnieje numer karty płatniczej.

Dodaj komentarz