Raport z Polski

PKP Energetyka zapewni ciągłość dostaw energii dla transportu kolejowego

Fot. Krzysztof Maria Różański / CC

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka jest gotowa do zapewnienia ciągłości dostarczania energii elektrycznej dla transportu kolejowego i pozostałych klientów. Spółka koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom oraz ciągłości funkcjonowania i świadczenia usług.

PKP Energetyka, na czas wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, powołała Sztab Kryzysowy. Jak deklarują przedstawiciele spółki, wszystkie podejmowane w ostatnim czasie działania są zgodnie z funkcjonującymi procedurami zarządzania kryzysowego i przepisami prawa.

– GK PKP Energetyka wdrożyła zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Zwracana jest szczególna uwaga na stan zdrowia pracowników poprzez regularną obserwację i zgłaszanie wszelkie niepokojących objawów – czytamy w wystosowanym komunikacie.