Raport z Polski

PKP Energetyka zapewni ciągłość dostaw energii dla transportu kolejowego

Fot. Krzysztof Maria Różański / CC

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka jest gotowa do zapewnienia ciągłości dostarczania energii elektrycznej dla transportu kolejowego i pozostałych klientów. Spółka koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom oraz ciągłości funkcjonowania i świadczenia usług.

PKP Energetyka, na czas wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, powołała Sztab Kryzysowy. Jak deklarują przedstawiciele spółki, wszystkie podejmowane w ostatnim czasie działania są zgodnie z funkcjonującymi procedurami zarządzania kryzysowego i przepisami prawa.

– GK PKP Energetyka wdrożyła zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Zwracana jest szczególna uwaga na stan zdrowia pracowników poprzez regularną obserwację i zgłaszanie wszelkie niepokojących objawów – czytamy w wystosowanym komunikacie.

 

By maksymalnie zniwelować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, spółka wprowadziła dodatkowe zasady ograniczonego dostępu do kluczowych obiektów PKP Energetyka.

Spółka przygotowuje kadry rezerwowe stanowiące zaplecze aktywnie funkcjonujących służb odpowiedzialnych za dystrybucję energii – zaznaczają przedstawiciele Grupy.

 

Pracownicy uzyskali możliwość pracy zdalnej. Są oni na bieżąco informowani o zasadach i zachowaniach minimalizujących ryzyko narażenia się na kontakt z wirusem w miejscu pracy, w podróży i domu.

Pracownicy PKP Energetyka uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. Stała współpraca ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania całej kolejowej infrastruktury energetycznej.

Mimo obecnej sytuacji w kraju, Spółka kontynuuje ścisłą współpracę z partnerami i jest w stałym kontakcie z organami Państwa w celu przygotowania na możliwe skutki epidemii. Na bieżąco proponuje, uzgadnia i wprowadza odpowiednie działania zaradcze i prewencyjne.

Dodaj komentarz