Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

W sierpniu przetransportowano koleją 21,2 mln ton towarów [RAPORT]

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił najnowsze dane przewozowe za sierpień. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2020, przewozy towarowe odnotowały wzrost o 12,3 proc., transportując na torach 21,2 mln ton towarów.

W sierpniu przetransportowano koleją 21,2 mln ton towarów [RAPORT]

Sierpień to drugi miesiąc z kolei, w którym masa przewiezionych towarów przekroczyła 20 mln ton. Uzyskany wynik (21,2 mln ton) nawiązuje do najlepszych miesięcy sprzed pandemii i daje wzrost w stosunku do wyników sprzed roku o 12,3 proc.

Praca przewozowa osiągnęła rekordowe w tym roku 4,9 mld tonokilometrów, a wzrost w porównaniu do sierpnia 2020 r. wyniósł 8,9 proc. Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,2 mln pociągokilometrów – wzrost o 8,9 proc. do analogicznego okresu 2020 r., a średnia długość przewozu zamknęła się na poziomie 231 km, co oznaczało spadek o 7 km.

W 2019 r. lepsze wyniki odnotowano jedynie w marcu (21,7 mln ton) i październiku (21,4 mln ton), natomiast miniony miesiąc był lepszy niż sierpień 2019 r. o 1,8 mln ton (co oznaczało wzrost o 9 proc.). Wzrosły także praca przewozowa – o 297,6 mln tonokilometrów (6,5 proc.) i praca eksploatacyjna – o 0,5 mln pociągokilometrów (7,1 proc.).

Przewozy towarowe koleją nie tylko odbudowały się po pandemii, ale również cały czas się rozwijają. W sierpniu osiągnięto bardzo dobre wyniki masy przewiezionych towarów i pracy przewozowej. Warto zauważyć, że wzrost odnotowały zarówno małe, jak i duże spółki – osiągnięty wynik może świadczyć  o dobrej kondycji całego sektora przewozów towarowych, również w dynamicznie rozwijających się przewozach intermodalnych – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Parametry przewozu towarów za sierpień były także większe od wyników lipcowych. Łączna masa towarów była większa o 0,5 mln ton (wzrost o 2,2 proc.), praca przewozowa o 179 mln tonokilometrów (3,8 proc.), a praca eksploatacyjna o 0,1 mln pociągokilometrów (1,5 proc.). Średnia odległość przewozu była o 4 km dłuższa niż miesiąc wcześniej.

Dodaj komentarz