Raport z Polski Wydarzenia

PKP Energetyka w elitarnym certyfikatem CIPS

PKP Energetyka otrzymała certyfikat jakości nadawany przez Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). Potwierdza on najwyższy poziom procesów zakupowych. Spółka dołączyła do elitarnego grona 6 firm w Polsce, które z sukcesem przeszły weryfikację i ocenę prestiżowej organizacji zakupowej na świecie. PKP Energetyka jest jedynym wyróżnionym podmiotem z sektora kolejowego.

Uzyskana kwalifikacja jest poświadczeniem dojrzałości zakupowej organizacji oraz ukoronowaniem procesu transformacji firmy w kolejnym obszarze. Mowa tu o optymalizacji i cyfryzacji procesu zakupowego. Proces certyfikacji trwał 9 miesięcy i polegał na szczegółowym audycie. Eksperci CIPS wzięli pod uwagę pięć kluczowych obszarów: zarządzanie efektywnością, przywództwo i organizację, strategię, zasoby ludzkie oraz procesy i systemy. PKP Energetyka jest jedyną w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej firmą kolejową z takim certyfikatem.

– Skala zakupów w naszej firmie jest ogromna. W ciągu kilku lat PKP Energetyka przeznaczyła na inwestycje prawie 4 mld złotych, co wiązało się z tysiącami procesów zakupowych rocznie – od urządzeń energetycznych począwszy, a na energii z OZE skończywszy. Mamy prawie 2000 aktywnych dostawców i zarządzamy relacjami z nimi zgodnie z zasadami segmentacji. Jesteśmy dumni, że całość procesu pozyskiwania materiałów i usług jest w rękach naszego 16-osobowego Zespołu Zakupowego. Zarządzamy kontraktem w całym cyklu życia – od specyfikacji po finalne rozliczenie. W procesie oceny CIPS przygotowaliśmy prawie 100 tzw. testymoniali, wykazując przed niezależnym asesorem, że spełniamy wszystkie, wyśrubowane kryteria. Jestem szczególnie zadowolony z naszego procesu zarządzania kategorią (ang. category management) i platformy zakupowej IVALUA – powiedział Łukasz Świderski,  Dyrektor Departamentu Zakupów i Logistyki w PKP Energetyka.

 

Digitalizacja procesów zakupowych

Transformacja procesów zakupowych w PKP Energetyka obejmowała przede wszystkim ich pełną digitalizację opartą na zmodernizowanych zasadach zakupowych wpisanych w nowoczesną i praktyczną Politykę i Instrukcję Zakupową. Składały się na nią: podejście strategiczne do kategorii, w tym pre-kwalifikacja i ocena dostawcy, weryfikacja jakościowa i raportowanie na bazie systemu informatycznego Power BI. Audytorzy docenili również dojrzałość zarządzania relacjami z dostawcami, transparentność w zarządzaniu wydatkami, system awizacji dostaw dla partnera biznesowego, oraz zintegrowanie danych zakupowych z wszystkich systemów w hurtowni danych. W firmie bardzo dobrze sprawdza się platforma zakupowa IVALUA. Automatyzuje, a także podnosi ona jakość prowadzenia procesu zakupowego oraz relacji z dostawcami. Certyfikacja przyczyniła się do wprowadzenia w życie pogłębionych zasad zarządzania własnością intelektualną oraz zasad zarządzania ryzykiem w kanałach logistycznych.

Pandemia i wojna w Ukrainie spowodowały rosnące ryzyka związane z podatnościami na przerwanie łańcuchów dostaw. Dbając o jakość i terminowość inwestycji, m. in. w ramach kluczowego dla kolei programu Modernizacji Układów Zasilania (MUZa) czy Krajowego Programu Kolejowego (KPK), wdrożyliśmy międzynarodowe standardy zakupowe, które gwarantują ciągłość realizowanych procesów. Bardzo istotne były dla nas również wymiary ESG, takie jak etyczne postępowanie wobec kontrahentów oraz możliwość weryfikacji śladu węglowego naszych dostawców. Zgodnie z naszą filozofią transparentnego działania i dążenia do światowych standardów, wdrażane procedury i procesy poddaliśmy zewnętrznej, międzynarodowej weryfikacji CIPS. Gratuluję Zespołowi, który wykazał się ogromnym zaangażowaniem zarówno w proces zmian jak i pozyskanie tego wyróżnienia – komentuje Wojciech Orzech, prezes zarządu PKP Energetyka.

 

Dodaj komentarz