Wydarzenia

PKP PLK przekazują kolejne darowizny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały kolejne elementy niewykorzystywanej infrastruktury muzeom i organizacjom popularyzującym kolej. Dzięki temu dawne urządzenia i przedmioty zyskają nowe życie.

Lemieszowy pług odśnieżny przekazany Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Sympatyków Kolei w Rzeszowie (fot. Krystian Glazowski / PKP PLK)
Lemieszowy pług odśnieżny przekazany Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Sympatyków Kolei w Rzeszowie (fot. Krystian Głazowski / PKP PLK)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych, dbają nie tylko o utrzymanie obecnej infrastruktury, ale w swej działalności pamiętają także o historii dróg żelaznych. Wyrazem tego jest pomoc w propagowaniu tradycji kolei licznym instytucjom i organizacjom, zajmującym się ochroną zabytków techniki oraz promującym transport kolejowy. Wspieramy tę działalność przekazując m.in. elementy infrastruktury kolejowej oraz zabytkowy tabor – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.