Wywiady

Andrzej Bittel: Kolej to także elektromobilność [WYWIAD]

Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu , opowiedział o programie Kolej Plus, elektromobilności oraz CPK.

Panie Ministrze, program Kolej + powoli przechodzi ze stanu teorii do praktyki. Pojawiły się pierwsze wnioski ze strony samorządów. Jak Pan oceni jego aktualny stan?

Do 26 listopada 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA będą szczegółowo analizować każdy wniosek złożony w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Będą prowadzone rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, a nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program. To najlepiej świadczy o popularności tej formy pomocy Państwa w rewitalizacji linii kolejowych.

Niektórzy jednak twierdzą, że samorządy obawiają się kosztów programu? Jak temu zaradzić?

Dzięki programowi Kolej Plus dajemy możliwość realizacji niezmiernie istotnych inwestycji dla lokalnych społeczności, jedynie przy 15-procentowym zaangażowaniu samorządu. To niespotykana dotąd sytuacja, kiedy państwo wykłada tak duże środki na inwestycje kolejowe wskazane przez samorządy. Samorządy działające strategicznie, tj. długofalowo i z wizją rozwoju, a nie pod kątem jednej kadencji, wiedzą że realizacja wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych przynosi długotrwałe korzyści społeczne i finansowe.

Program Przystankowy na Lubelszczyźnie w realizacji

Ponad 85% KPK jest zrealizowane lub w zaawansowanej fazie realizacji. To dobry prognostyk na przyszłość?

Oczywiście. Do końca 2020 r. PKP PLK planują zawarcie  jeszcze 61 umów na łączną kwotę 4,191 mld zł. Ponadto podpisywane są kolejne umowy i ogłaszane przetargi.  PLK stawiają na jakość realizowanych inwestycji, by mogły one służyć podróżnym i przewoźnikom przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pomimo pandemii zapewniona jest ciągłość ogłaszania nowych przetargów i zawierania umów, co pozwala wykonawcom…

Cały wywiad przeczytacie w najnowszym wydaniu “Raportu Kolejowego”, który w Wasze ręce trafi w drugiej połowie września.

Dodaj komentarz