Wywiady

Andrzej Bittel: Kolej to także elektromobilność [WYWIAD]

Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu , opowiedział o programie Kolej Plus, elektromobilności oraz CPK.

Panie Ministrze, program Kolej + powoli przechodzi ze stanu teorii do praktyki. Pojawiły się pierwsze wnioski ze strony samorządów. Jak Pan oceni jego aktualny stan?