Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Podstawowe właściwości linii kolejowych w Polsce [RAPORT]

Jak wynika z raportu w roku 2021 długość wszystkich linii kolejowych będących w użyciu wyniosła dokładnie 19 326 km. W ogólnym rozrachunku jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego 135 km. Jednocześnie wrosła jednak długość linii zelektryfikowanych i aktualnie liczy sobie 12 156 km, czyli 108 km więcej niż w 2021 roku. Tym samym  udział linii  zelektryfikowanych wzrósł do 62,9% w skali kraju.

Fot. Bence Balla-Schottner/ unsplash.com
Fot. Bence Balla-Schottner/ unsplash.com

Większość naszych linii kolejowych stanowią niezmiennie linie jednotorowe, których jest 53,8%. Należy pamiętać, że tego typu linie stają się problematyczne, gdy zachodzi konieczność  jakichkolwiek prac na torowisku, gdyż zwykle wstrzymują całkowicie ruch na newralgicznym odcinku. Statystyki wskazują, że najwięcej linii jednotorowych jest w województwach: podlaskim (86%), podkarpackim (76%) i warmińsko-mazurskim (72%). Sytuację odmienną, tj. taką, gdzie przeważają linie dwutorowe mogą pochwalić się z kolei województwa: mazowieckie (65%), łódzkie (63%) i wielkopolskie (62%).