Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Podstawowe właściwości linii kolejowych w Polsce [RAPORT]

Jak wynika z raportu w roku 2021 długość wszystkich linii kolejowych będących w użyciu wyniosła dokładnie 19 326 km. W ogólnym rozrachunku jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego 135 km. Jednocześnie wrosła jednak długość linii zelektryfikowanych i aktualnie liczy sobie 12 156 km, czyli 108 km więcej niż w 2021 roku. Tym samym  udział linii  zelektryfikowanych wzrósł do 62,9% w skali kraju.

Fot. Bence Balla-Schottner/ unsplash.com
Fot. Bence Balla-Schottner/ unsplash.com

Większość naszych linii kolejowych stanowią niezmiennie linie jednotorowe, których jest 53,8%. Należy pamiętać, że tego typu linie stają się problematyczne, gdy zachodzi konieczność  jakichkolwiek prac na torowisku, gdyż zwykle wstrzymują całkowicie ruch na newralgicznym odcinku. Statystyki wskazują, że najwięcej linii jednotorowych jest w województwach: podlaskim (86%), podkarpackim (76%) i warmińsko-mazurskim (72%). Sytuację odmienną, tj. taką, gdzie przeważają linie dwutorowe mogą pochwalić się z kolei województwa: mazowieckie (65%), łódzkie (63%) i wielkopolskie (62%).

Wśród 12 156 km linii zelektryfikowanych, znajduje się 4078 km 90%linii jednotorowych oraz 8078 dwutorowych. Procentowo długość zelektryfikowanych linii jednotorowych wyniosła zatem 39,2% ogólnej długości linii jednotorowych (10 394 km). Większy jest stopień elektryfikacji linii dwutorowych i wynosi 8078 km, na 8931 km wszystkich tego typu połączeń, co daje ok. 90%. Najmniejszy poziom elektryfikacji jest w województwie podlaskim – 29,3%, najwyższy zaś w śląskim – 92,09%.

Średnia gęstość linii kolejowych w 2021 roku wyniosła 6,2 km/100 km2, co jest zachowanie stanu dotychczasowego. W przypadku podziału regionalnego, największy udział w długości sieci kolejowej posiadało województwo śląskie (9,7%), a najmniejszy województwo świętokrzyskie (3,7%).

W przypadku prędkości, największy udział mają linie o parametrach prędkości od 80 do 120 km i wynoszą 46,7%. Następne w kolejności są te pomiędzy 120, a 160 km (15,14%). Procentowo najmniej jest natomiast linii o prędkości maksymalnej powyżej 160 km/h (2,11%).

Raport określa również liczbę przejazdów i przejść oraz ich zabezpieczenia. Wedle zdobytych danych na czynnych liniach sieci kolejowej w Polsce funkcjonują 12 172 przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych. Przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A było 2 249, kategorii B – 1 510, kategorii C – 1 615, kategorii D – 5 461, kategorii E – 470, kategorii F – 867.

Powyższe kategorie oznaczają przejazdy zabezpieczone:

  • A – rogatkami obsługiwanymi na miejscu lub z odległości.
  • B – zastosowaniem sygnalizacji świetlnej z dwoma lub czterema półrogatkami
  • C – sygnalizacją świetlną bez rogatek i półrogatek
  • D – znakami STOP i/lub tzw. krzyżem św. Andrzeja
  • E – urządzeniami według ustaleń komisji (rogatki, furtki, ogrodzenia z kołowrotkami lub barierkami)
  • F – rogatki zamkniętymi, obsługiwanymi przez użytkownika drogi (nie przeznaczone do użytku publicznego)

Dodaj komentarz