Tabor

PKP Intercity Remtrak rozszerza kompetencje

Sześć nowych maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego trafi do nowo budowanej hali oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Urządzenia trafią do zakładu pod koniec roku. Umowa, która realizowana jest w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach, opiewa na sumę prawie 18 mln zł.

Aktualnie prowadzony etap inwestycji dotyczy budowy hal naprawczych, w tym hali, w której wykonywane będą naprawy zestawów kołowych i wózków.

Finansowanie zawartego kontraktu handlowego możliwe będzie dzięki nawiązanej współpracy przez PKP Intercity Remtrak z ARP Leasing Sp. z o.o, Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

-Unowocześnienie kolei i zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu komfortu i bezpieczeństwa podróży ma dla nas priorytetowe znaczenie. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki inwestycjom w zakup nowego i modernizację istniejącego taboru, a także w zaplecza techniczne – co pozwoli na utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego lokomotyw i wagonów już eksploatowanych, jak i tych, które wkrótce dostarczą polskie przedsiębiorstwa. Rozwój oddziału w Idzikowicach to dobra wiadomość tak dla pasażerów, jak i samego regionu, który zyska kolejne, jakże cenne miejsca pracy  – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

Rozbudowa oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach pozwoli na urynkowienie spółki i rozszerzenie jej dotychczasowych kompetencji. Inwestycja, której istotnym elementem jest nowo podpisana umowa, pozwoli na szybszą i sprawniejszą naprawę użytkowanego taboru oraz większą niezależność PKP Intercity od zewnętrznych firm naprawczych – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Z myślą o wyposażeniu tego obiektu PKP Intercity Remtrak podpisał ze spółką Rafamet Kuźnia Raciborska wartą niemal 18 mln zł umowę na zakup sześciu maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych do naprawy taboru kolejowego, z założeniem jej finansowania leasingiem długoterminowym. Dokonane uzgodnienia wskazują, że urządzenia zostaną wyleasingowane na okres 120 miesięcy dzięki wsparciu partnera PKP IntercityARP Leasing, specjalistycznej spółki powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, skupiającej się głównie na leasingu maszyn i urządzeń.

Cieszymy się z nawiązanej współpracy i możliwości włączenia się w ten interesujący i ważny gospodarczo projekt. Szczególnie dlatego, że racji kompetencji Grupy, specjalizujemy się w leasingu podobnych urządzeń, systemów automatyki przemysłowej oraz indywidualnych ciągów technologicznych z długim okresem wytwarzania. Aktualnie zakończyliśmy etap strukturyzacji transakcji, ustalenia jej warunków biznesowych oraz harmonogramu realizacji właściwego dla uzgodnionego zakresu pracy dla każdej ze stron – mówi Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o.

Uzgodniony kontrakt zakłada dostawę i uruchomienie maszyn, a także przeszkolenie z ich obsługi pracowników PKP Intercity Remtrak. Pierwsza z nich trafi do zakładu w Idzikowicach na początku października br., a pozostałe do grudnia 2020 r.

Zawarta umowa to ważny krok w kwestii rozszerzenia kompetencji oddziału w Idzikowicach, a także w rozwoju podmiotów współpracujących w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Inwestycja w zaawansowane i specjalistyczne maszyny służące utrzymaniu taboru pozwoli przede wszystkim zwiększyć liczbę przeglądów i napraw realizowanych we własnym zakresie – w ramach Grupy i bez konieczności angażowania partnerów zewnętrznych – mówi Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Dodaj komentarz