Tabor

PKP Intercity Remtrak rozszerza kompetencje

Sześć nowych maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego trafi do nowo budowanej hali oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Urządzenia trafią do zakładu pod koniec roku. Umowa, która realizowana jest w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach, opiewa na sumę prawie 18 mln zł.

Aktualnie prowadzony etap inwestycji dotyczy budowy hal naprawczych, w tym hali, w której wykonywane będą naprawy zestawów kołowych i wózków.

Finansowanie zawartego kontraktu handlowego możliwe będzie dzięki nawiązanej współpracy przez PKP Intercity Remtrak z ARP Leasing Sp. z o.o, Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

-Unowocześnienie kolei i zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu komfortu i bezpieczeństwa podróży ma dla nas priorytetowe znaczenie. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki inwestycjom w zakup nowego i modernizację istniejącego taboru, a także w zaplecza techniczne – co pozwoli na utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego lokomotyw i wagonów już eksploatowanych, jak i tych, które wkrótce dostarczą polskie przedsiębiorstwa. Rozwój oddziału w Idzikowicach to dobra wiadomość tak dla pasażerów, jak i samego regionu, który zyska kolejne, jakże cenne miejsca pracy  – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

Rozbudowa oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach pozwoli na urynkowienie spółki i rozszerzenie jej dotychczasowych kompetencji. Inwestycja, której istotnym elementem jest nowo podpisana umowa, pozwoli na szybszą i sprawniejszą naprawę użytkowanego taboru oraz większą niezależność PKP Intercity od zewnętrznych firm naprawczych – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Z myślą o wyposażeniu tego obiektu PKP Intercity Remtrak podpisał ze spółką Rafamet Kuźnia Raciborska wartą niemal 18 mln zł umowę na zakup sześciu maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych do naprawy taboru kolejowego, z założeniem jej finansowania leasingiem długoterminowym. Dokonane uzgodnienia wskazują, że urządzenia zostaną wyleasingowane na okres 120 miesięcy dzięki wsparciu partnera PKP Intercity – ARP Leasing, specjalistycznej spółki powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, skupiającej się głównie na leasingu maszyn i urządzeń.

Cieszymy się z nawiązanej współpracy i możliwości włączenia się w ten interesujący i ważny gospodarczo projekt. Szczególnie dlatego, że racji kompetencji Grupy, specjalizujemy się w leasingu podobnych urządzeń, systemów automatyki przemysłowej oraz indywidualnych ciągów technologicznych z długim okresem wytwarzania. Aktualnie zakończyliśmy etap strukturyzacji transakcji, ustalenia jej warunków biznesowych oraz harmonogramu realizacji właściwego dla uzgodnionego zakresu pracy dla każdej ze stron – mówi Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o.

Uzgodniony kontrakt zakłada dostawę i uruchomienie maszyn, a także przeszkolenie z ich obsługi pracowników PKP Intercity Remtrak. Pierwsza z nich trafi do zakładu w Idzikowicach na początku października br., a pozostałe do grudnia 2020 r.

Zawarta umowa to ważny krok w kwestii rozszerzenia kompetencji oddziału w Idzikowicach, a także w rozwoju podmiotów współpracujących w ramach Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Inwestycja w zaawansowane i specjalistyczne maszyny służące utrzymaniu taboru pozwoli przede wszystkim zwiększyć liczbę przeglądów i napraw realizowanych we własnym zakresie – w ramach Grupy i bez konieczności angażowania partnerów zewnętrznych – mówi Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Na mocy umowy zakład w Idzikowicach zostanie wyposażony m.in. w stanowisko pomiarowe pozwalające dokonać pomiarów wszystkich rodzajów zestawów kołowych stosowanych przez PKP Intercity, a także różnego rodzaju tokarki przeznaczone do obróbki piast kół, osi kolejowych i przedmiotów o skomplikowanych kształtach, przetaczania tarcz hamulcowych czy obróbki profili kół zestawów kołowych.

Czytaj dalej >