Przewozy towarowe Raport z Polski

Rekordowy rok w przewozach towarowych [STATYSTYKA]

Polska kolej bije rekordy. W roku 2022 torami przetransportowano 248,6 mln ton ładunków – o 5 mln ton więcej, niż rok wcześniej.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

Rok 2022, jeżeli chodzi o transport towarów, jest lepszy nawet od rekordowego 2018 r. W minionych 12 miesiącach torami przewieziono 248,6 mln ton towarów. W porównaniu z rokiem 2021 to wzrost o 2,1 proc. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7proc. rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze przez UTK.

Jak wynika z danych Urzędu, praca eksploatacyjna na koniec roku osiągnęła poziom 87,2 mln pociągokilometrów (+ 6,1 proc.). Jeżeli chodzi o wyniki, lepszy był tylko 2018 r., kiedy odnotowano 88 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu była najwyższa z do tej pory raportowanych i wyniosła 251 km, o 22 km więcej niż w 2021 r.

Miniony rok charakteryzował się wyższymi parametrami nie tylko od lat 2020-2021, w czasie których borykano się z pandemią, ale również od 2019 r., który był ostatnim tak stabilnym rynkowo okresem. Masa przewożonych towarów w porównaniu z 2019 r. była wyższa o 12,2 mln ton (5,2proc. ), praca przewozowa o 6,6 mld tonokilometrów (11,8proc. ), a praca eksploatacyjna o 4,9 mln pociagokilometrów (5,9proc. ).

Wyniki przewozów towarowych świadczą o stabilności rynku, który w ostatnich latach był doświadczany przez zmiany na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia minionego roku wpłynęły na zmianę struktury w przewozach towarów. Przewoźnicy towarowi stanęli przed koniecznością zmian w strukturze dotychczasowych przewozów. Zmiany kierunków dostaw i poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji dla ładunków w związku z wojną w Ukrainie, wzrosty cen energii trakcyjnej stały się wyzwaniem w szczególności dla rynku intermodalnego – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Grudzień w przewozach towarowych

Grudzień był miesiącem z najniższym wynikiem w 2022 r. pod względem masy przewiezionych towarów. Przewiezione 18,9 mln ton oznaczało spadek rok do roku o -1,6 mln ton (-7,6 proc.). Praca przewozowa wyniosła 4,9 mld tonokilometrów i wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (3,8 proc.) w porównaniu z 2021 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7mln pociągokilometrów, co wiązało się ze wzrostem o 0,3 mln pociągokilometrów (4,6 proc.). Średnia odległość, na jakiej odbywały się przewozy wyniosła 259 km i była dłuższa o 28 km niż w grudniu 2021 r.

W porównaniu do listopada w grudniu przewieziono o 2 mln ton (-9,5 proc.) ładunków mniej. Praca przewozowa była mniejsza o 0,5 mld tonokilometrów (-10 proc.) Praca eksploatacyjna zaś o zmniejszyła się 0,6 mln pociągokilometrów (-8 proc.). Średni przejazd był krótszy o 1,5 km. Od lat dane w IV kwartale charakteryzują się najlepszymi przewozami w październiku i sukcesywnym ich zmniejszaniem kolejno w listopadzie i grudniu.

Dodaj komentarz