Tabor

Newag dostarczy do Rail STM cztery lokomotywy elektryczne

Nowosądecki NEWAG dostarczy do Rail STM cztery lokomotywy elektryczne wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Dostawy pojazdów realizowane będą w 2025 r.

To nie pierwsze zamówienie Rail STM w Newagu. Wcześniej nowosądecki producent dostarczył m.in. lokomotywę Dragon 2 (fot. NEWAG)
To nie pierwsze zamówienie Rail STM w Newagu. Wcześniej nowosądecki producent dostarczył m.in. lokomotywę Dragon 2 (fot. NEWAG)

Wartość podpisanego kontraktu to 75 mln zł netto. W ramach umowy spółka Newag udzieli gwarancji na każdą lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Rail STM.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Spółkę lub Zamawiającego innych zobowiązań przewidzianych w Umowie.

 

Łączna wartość kar umownych z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20% netto wartości umowy.

Dodaj komentarz