Targi

W życie wchodzi ustawa “Kolej Plus”. Jakie zmiany przyniesie?

Ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 17 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem art. 5 (zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym), który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.