Konferencja Wydarzenia

Akademia WSB zaprasza na Forum Transportu 2024

Przed nami Polskie Forum Transportu, Logistyki i Spedycji – FORUM TRANSPORTU 2024. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 czerwca w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorzy przedsięwzięcia postawili sobie za cel przygotowanie raportu dotyczącego zwiększenia dostępności transportowej Polski przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez opracowanie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Urzeczywistnienie tego celu pozwoli na stworzenie dogodnych warunków, sprzyjających stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Powołany zespół przygotuje Raport końcowy FORUM TRANSPORTU 2024, który zostanie przesłany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu RP, najwyższych władz państwowych, samorządów, przedsiębiorstw: transportowych, logistycznych i spedycyjnych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, szkół średnich oraz organizacji społeczno-gospodarczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją.

Patronat honorowy:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej – Minister Barbara Nowacka
  • Ministerstwo Infrastruktury – Minister Dariusz Klimczak
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister Dariusz Wieczorek
  • Ministerstwo Przemysłu – Minister Marzena Czarnecka
  • Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk – Przewodniczący Wojciech Wawrzyński

Dodaj komentarz