Personalia Wydarzenia

Alan Beroud przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC)

Alan Beroud, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – największej globalnej organizacji zrzeszającej uczestników rynku kolejowego. Polska kolej staje tym samym na czele formacji skupiającej blisko 200 podmiotów z około 100 państw, organizacji branżowych i naukowych z całego świata, nadając ton i kierunek działaniom Związku.

Alan Beroud został przewodniczącym największej organizacji kolejowej na świecie (fot. PKP S.A.)
Alan Beroud został przewodniczącym największej organizacji kolejowej na świecie (fot. PKP S.A.)

Podczas spotkania statutowego UIC w Lizbonie, które odbyło się 2-3 lipca br., Prezes Alan Beroud przedstawił założenia i priorytety swojego przewodnictwa w organizacji na najbliższe lata. Główne zadania to m.in. większe zaangażowanie kolei z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe oraz prace UIC w zakresie innowacji i najnowszych technologii dla kolei, rozwijanie współpracy interregionalnej, a także promowanie kolei jako kluczowego elementu zrównoważonego transportu i efektywnych łańcuchów logistycznych, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych.

 

Dla Polski to prestiżowe wyróżnienie, które podkreśla rolę i znaczenie kraju na arenie międzynarodowej. Umożliwia większe zaangażowanie w globalne projekty i inicjatywy badawczo-rozwojowe, zwłaszcza w obszarze cyfryzacji kolei, rozwoju kolei dużych prędkości i euroazjatyckich kolejowych szlaków towarowych, a także wzmacniania odporności i bezpieczeństwa kolei w kontekście obecnych i przyszłych wyzwań klimatycznych oraz geopolitycznych.

– Z powodzeniem zakończyliśmy 104. Zgromadzenie Ogólne UIC w Lizbonie, które odbyło się na zaproszenie Kolei Portugalskich i na którym miałem przyjemność ogłosić wybór dr. Alana Berouda, prezesa zarządu PKP S.A. i Grupy PKP na stanowisko przewodniczącego. Jestem przekonany, że pod jego przewodnictwem nasza organizacja będzie jeszcze bardziej doceniana za wkład w podnoszenie standardów kolei na świecie oraz promowanie innowacji. Mam na myśli m.in. technologię 5G wdrażaną dzięki pomyślnej koordynacji europejskiego przetargu na program testowy MORANE 2 dla FRMCS (międzynarodowego standardu komunikacji bezprzewodowej dla komunikacji i zastosowań kolejowych, następcy GSM-R). Działania UIC mają charakter globalny, o czym mogliśmy się przekonać np. na konferencji w Yaoundé, na której omawiano transformację cyfrową kolei w Afryce. Patrząc w przyszłość, przygotowujemy się do Światowego Kongresu UIC dotyczącego kolei dużych prędkości, który odbędzie się w Pekinie w lipcu 2025 r. Chcemy podkreślić gotowość UIC do zaangażowania się jako kluczowego ośrodka postępu technicznego i współpracy partnerskiej w sektorze kolejowym – mówi François Davenne, dyrektor generalny UIC.

 

Prezes Alan Beroud podziękował członkom UIC za zaufanie i zapewnił, że będzie nie tylko kontynuował dobre przewodnictwo PKP, ale wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi programami i projektami inwestycyjnymi w sektorze kolejowym, energetycznym i budowlanym, by dać inicjatywom kolejowym nową dynamikę i świeże spojrzenie.

– W ostatnich latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej, regionu z którego pochodzę i który mam zaszczyt reprezentować, przekonały się szczególnie, jak ważną rolę odgrywa kolej. Nie tylko jako kluczowe ogniwo w łańcuchach logistycznych, ale także jako element bezpieczeństwa i odporności państwa. Wiele zagadnień omawianych na forum UIC, wyzwań, przed którymi stoi nasza branża, ma jednak charakter bardziej uniwersalny i globalny, stąd tak istotne jest istnienie i rozwój tej organizacji, nazywanej niekiedy „kolejowym ONZ” – powiedział dr Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP, nowy przewodniczący UIC.

 

Dodaj komentarz