Publikacje Firm

Grupa Torpol przedstawiła wyniki finansowe za 2023 r.

Grupa TORPOL zanotowała bardzo udany 2023 rok. Sprzedaż osiągnęła 1,09 mld zł, zysk operacyjny 113,9 mln zł, EBITDA 138,7 mln zł natomiast zysk netto przekroczył 102 mln zł. Spółka utrzymała solidną kondycję finansową, zakończywszy rok z kwotą 516 mln zł środków pieniężnych. Imponujący był również portfel zamówień, który wyniósł na koniec grudnia ub.r. ok. 2,44 mld zł netto (wobec 0,98 mld zł netto na koniec 2022 roku).

TORPOL przedstawił wyniki finansowe
TORPOL przedstawił wyniki finansowe

Mimo spadku rdr. wskaźniki rentowności utrzymały się na wysokim poziomie – marża zysku na sprzedaży brutto wyniosła 14,5%, marża EBITDA 12,7%, a marża netto 9,3%.

– Grupa TORPOL, pomimo niepewnego otoczenia rynkowego i wysokiej inflacji, a także ograniczonej aktywności naszego głównego zamawiającego spowodowanej brakiem transferu środków z funduszy strukturalnych dla Polski, osiągnęła satysfakcjonujące wyniki finansowe w ubiegłym roku. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy pozostaje bardzo dobra. Wartość naszego portfela zamówień wynosi ponad 2,44 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów). Posiadamy odpowiednie zasoby oraz zaplecze rzeczowe, finansowe i kadrowe pozwalające na prawidłową realizację portfela zamówień oraz wysoką aktywność w pozyskiwaniu kolejnych, dużych projektów infrastrukturalnych – powiedział Konrad Tuliński wiceprezes zarządu TORPOL ds. produkcji.

 

Grupa TORPOL aktywnie inwestuje w rozwój potencjału technicznego. W 2023 roku Grupa zrealizowała inwestycje w wysokości 31,5 mln zł, dokonała m.in. rozbudowy parku maszynowego o kolejne specjalistyczne maszyny i urządzenia (m.in. profilarkę tłucznia, kruszarkę stożkową oraz dwudrogowe pojazdy do prac sieciowych). Tegoroczne nakłady inwestycyjne mają być jeszcze wyższe i wynieść 50,4 mln zł.

Plan inwestycji dotyczy głównie zakupu kolejnych urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych (w tym kontynuację dotychczasowych inwestycji), a także specjalistycznych środków transportu kolejowego materiałów sypkich. Przez ostatnie 8 lat Grupa zrealizowała inwestycje o łącznej wartości ponad 240 mln zł.

– Przed nami bardzo pracowity okres. Niedługo powinny pojawić się istotne postępowania przetargowe na rynku kolejowym w związku z planami inwestycyjnymi PKP PLK oraz inwestycjami w ramach komponentu kolejowego CPK – to nawet kilkanaście miliardów zł rocznie aż do 2030 roku. Mamy odpowiedni potencjał i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji nowych projektów, oczekujemy tylko na ogłaszanie, sprawne procedowanie i rozstrzyganie postępowań przetargowych – podkreślił Konrad Tuliński wiceprezes zarządu TORPOL ds. produkcji.

Dodaj komentarz