Raport z Polski

Grupa TORPOL z rekordowymi zyskami w historii sprzedaży

Grupa TORPOL przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 2022 rok. Zanotowała najwyższe zyski w swojej historii. – Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się w porównaniu do 2021 roku o 78 proc. i wyniósł 259,3 mln zł – informują przedstawiciele Grupy. – Zysk netto został poprawiony o prawie 140 proc. do 184,8 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 1,08 mld zł (-3 proc. r/r).

Fot. TORPOL S.A.
Fot. TORPOL S.A.

– Uzyskane w 2022 roku wyniki są efektem wieloletniej, pełnej zaangażowania i profesjonalizmu pracy posiadanej przez Spółkę TORPOL kadry, a także stabilnej pozycji finansowej oraz dysponowania specjalistycznym zapleczem sprzętowym. Dzięki właściwej organizacji procesów realizacyjnych i ścisłemu monitoringowi kosztów ograniczyliśmy w istotnym zakresie materializację ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach ofert – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

 

Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec 2022 r. 492,8 mln zł.

– Rok 2023 będzie niewątpliwie bardzo trudnym, pełnym nowych wyzwań, wymagającym podejmowania trudnych biznesowych decyzji i rozwiązań okresem zarówno dla Grupy TORPOL, jak również całej branży budowlanej związanej z infrastrukturą kolejową – dodaje Grabowski.

 

Pomimo ogłoszenia w 2022 roku przez PKP PLK S.A. kilkunastu postępowań przetargowych o łącznej wartości przekraczającej 18 mld zł, aktywnej walce rynkowej firm na aukcjach elektronicznych, które na większości postępowaniach decydowały o ich rozstrzygnięciach, do chwili obecnej nie została podpisana żadna istotna umowa na realizację prac, ze względu na brak źródeł finansowania.

– Na tę coraz większą lukę inwestycyjną nakłada się dodatkowo skomplikowana sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji na Ukrainę skutkująca ponadstandardowymi wzrostami cen energii i paliw, dodatkowo destabilizując rynek. Wciąż czekamy na jak najszybsze uruchomienie środków z funduszy europejskich, co jest w mojej ocenie kluczowe dla sytuacji rynkowej w 2023 roku, a także w kolejnych latach. Bierzemy aktywny udział we wszystkich ogłaszanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce postępowaniach i staramy się również o realizację projektu na linii kolejowej via Rail Baltica (w zakresie budowy sieci trakcyjnej 25 kV i systemu zasilanie elektroenergetycznego), realizowanego na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, łączącego te państwa z Warszawą i resztą Europy. Wspólnie z partnerami zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu tego bardzo dużego międzynarodowego projektu kolejowego – dodał prezes TORPOL S.A.

 

TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie 994,6 mln zł (-3,5% r/r). Zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 251,3 mln zł (+82% r/r), a zysk netto 184,2 mln zł (+144% r/r).

Grupa TORPOL planuje publikację pełnego raportu rocznego 10 marca br.

Dodaj komentarz