global Wydarzenia

Koleje Azerbejdżańskie zacieśniają współpracę z Niemcami

Reformy kolei i prace nad wdrożeniem międzynarodowych korytarzy transportowych były głównymi tematami rozmów Prezesa Kolei Azerbejdżańskich Javida Gurbanova oraz ambasadora Niemiec w Azerbejdżanie – dr. Wolfganga Maniga.

Podczas spotkania omówiono rolę Międzynarodowego Korytarza Transportowego Północ-Południe oraz strategię rozwoju, przewozy osób i towarów w międzynarodowym korytarzu transportowym. Zwrócono uwagę, że korytarz ten będzie odgrywał istotną rolę w rozwoju innych krajów regionu, które zwiększają obroty handlowe poprzez prowadzenie operacji eksportowo-importowych na tym szlaku oraz rozszerzają więzi gospodarcze.

W trakcie Prezes Kolei Azerbejdżańskich przedstawił także najnowsze informacje o realizowanych przetargach kolejowych, podkreślając, że udział w nich biorą także przedsiębiorstwa z Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Ambasador dr Wolfgang Manig przekazał szczegółowe informacje o historii kolei niemieckich i etapach ich rozwoju. Zaznaczył, że niemieckie firmy są zainteresowane rozszerzaniem stosunków dwustronnych i inwestowaniem w projekty kolejowe w Azerbejdżanie.

Na spotkaniu omówiono perspektywy i możliwe kierunki wzajemnej współpracy.

Dodaj komentarz