global Wydarzenia

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w programie Digital Europe

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków Common European mobility data space w programie Digital Europe. Dokumenty składać można do 29 maja.

Komisja Europejska (Fot. EmDee - Praca własna)
Komisja Europejska (Fot. EmDee – Praca własna)

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które przyczynią się do rozwoju wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności. W puli naboru jest 15 mln euro.

Wybrany projekt ma pomóc w rozwoju wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności (European mobility data space, EMDS). Celem naboru jest stworzenie bardziej przyjaznego dla środowiska i lepiej dostosowanego do potrzeb użytkowników systemu mobilności i logistyki. Zwycięski projekt będzie musiał uwzględniać już istniejące inicjatywy w zakresie udostępniania danych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

Główne działania w projekcie:

 • zbudowanie trwałych struktur współpracy pomiędzy zaangażowanymi instytucjami (mając na uwadze plany zbudowania EDIC – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej);
 • zbudowanie platformy wymiany informacji;
 • opracowanie analizy braków w dostępnej infrastrukturze danych;
 • rozwój transgranicznych przypadków użycia opartych na dostępie do danych dotyczących mobilności i logistyki.

To ostatnie działanie ma zostać zlecone przez konsorcjum stronom trzecim.

Kto może zostać wnioskodawcą:

 • konsorcjum złożone z przedstawicieli administracji publicznej z co najmniej 3 państw, organizacje badawcze i technologiczne oraz podmiot z doświadczeniem w organizowaniu naborów i przyznawaniu grantów;
 • konsorcjum złożone z co najmniej 3 wnioskodawców z 3 państw uprawnionych do uczestnictwa w programie lub 1 europejskie konsorcjum na rzecz infrastruktury cyfrowej (EDIC);
 • beneficjentami finansowania przeznaczonego dla opracowania przypadków użycia transgranicznego powinny być podmioty gospodarcze z sektora mobilności i logistyki, w tym MŚP, a także administracja publiczna na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Budżet:

 • pula naboru: 15 mln euro;
 • wybrany zostanie jeden projekt;
 • 65% grantu ma być przeznaczone na finansowanie stron trzecich – maksymalny grant dla strony trzeciej to 1 mln euro;
 • poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych dla konsorcjum, 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wybrane strony trzecie;
 • orientacyjny okres realizacji projektów: 48 miesięcy.

Zaproszenie do składania wniosków (dokument opisujący zakres i warunki naboru)

EU Funding & tenders (link do naboru w elektronicznym systemie aplikowania)

Wstępnym etapem dla naboru jest projekt „Preparatory Data Space for Mobility”.

Dodaj komentarz