Aktualności Anamizy

Kontrole pociągów pasażerskich w okresie świąteczno-noworocznym

Blisko 50 skontrolowanych pociągów i ponad 60 wykrytych nieprawidłowości – w tym 16 związanych z bezpieczeństwem podróżowania. To efekt dodatkowych kontroli prowadzonych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zdjęcie. Daniel Lizoń
W okresie świąteczno-noworocznym inspektorzy UTK przeprowadzili dodatkowe kontrole w 48 pociągach, które należały do sześciu przewoźników. W trakcie swoich działań stwierdzili 64 nieprawidłowości, 16 z nich wiązało się z bezpieczeństwem. UTK miał zastrzeżenia przede wszystkim do sprawności taboru (w tym drzwi bocznych i czołowych) oraz dokumentacji pociągowej i pracowniczej (14 nieprawidłowości). Inspektorzy UTK wydali jedną decyzję wyłączającą wagon z eksploatacji. Dwie decyzje ograniczyły eksploatację pojazdu, a kolejne dwie nakazały natychmiastową naprawę usterek. UTK wszczął także trzy postępowania prowadzące do wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Wszystkie zakończyły się umorzeniem postępowania – przewoźnicy przedstawili dowody o usunięciu nieprawidłowości.Inspektorzy sprawdzili również przestrzeganie praw pasażera zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/782 dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wskazali 9 nieprawidłowości związanych z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), w tym odpowiedniego oznaczenia relacji pociągu. 15 nieprawidłowości odnosiło się do komfortu podróżnych, czyli czystości składów, sprawności i wyposażenia toalet, działania ogrzewania oraz oświetlenia. Inspektorzy zwracali również uwagę na frekwencję.

Obecnie inspektorzy UTK prowadzą kontrole w związku z trwającymi feriami zimowymi. Skontrolują ponad 80 pociągów. Inspektorzy UTK zwrócą szczególną uwagę na pociągi kursujące do popularnych zimą miejscowości turystycznych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem i komfortem pasażerów. W czasie wzmożonego ruchu, który obserwujemy w ferie, święta czy wakacje, inspektorzy UTK zwiększają intensywność swoich działań i przeprowadzają dodatkowe kontrole pociągów pasażerskich. Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę albo w trakcie jazdy pociągu.

Dodaj komentarz