Aktualności Anamizy

Kontrole pociągów pasażerskich w okresie świąteczno-noworocznym

Blisko 50 skontrolowanych pociągów i ponad 60 wykrytych nieprawidłowości – w tym 16 związanych z bezpieczeństwem podróżowania. To efekt dodatkowych kontroli prowadzonych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W okresie świąteczno-noworocznym inspektorzy UTK przeprowadzili dodatkowe kontrole w 48 pociągach, które należały do sześciu przewoźników. W trakcie swoich działań stwierdzili […]

Anamizy Raport z Polski Wydarzenia

UTK monitoruje bezpieczeństwo na kolei w czasie pandemii

Urząd Transportu Kolejowego w okresie pandemii przygotował już 300 raportów dot. sytuacji branży kolejowej. Informacje przekazywane są codziennie do Ministerstwa Infrastruktury i pozwalają zorientować się w bieżącej sytuacji na kolei. Każdy raport UTK opracowany został na podstawie sprawozdań przewoźników i zarządców infrastruktury. Do tej pory do urzędu wpłynęło ponad 9 tys. takich analiz dotyczących liczby […]

Anamizy Raport z Polski

Mniejsi przewoźnicy nie znają szlaków? UTK przeprowadził kontrolę

Czy przewoźnicy towarowi przestrzegają przepisów dotyczących znajomości przez maszynistów szlaku? Sprawdzić to postanowił Prezes Urzędu Kolejowego. Jakie są tego efekty? Nieprawidłowości w tym aspekcie pojawiają się szczególnie u mniejszych przewoźników. Na 7 skontrolowanych przedsiębiorców, tylko u jednego nie stwierdzono nieprawidłowości. U jednego było ich tak wiele, że wszczęte zostało postępowanie o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa. Bez […]

Aktualności Anamizy Inwestycje

Do 2040 r. CPK stworzy 290 tys. miejsc pracy

Do 2040 r. Centralny Port Komunikacyjny stworzy 290 tys. nowych miejsc pracy – informują analitycy firmy Kearney. Port lotniczy, nowe linie kolejowe, drogi i inwestycje towarzyszące zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce o nawet 90 mld zł rocznie. Pierwsza część raportu firmy Kearney opublikowana została w lipcu 2020 r. Wówczas analitycy skoncentrowali się na okresie […]