Aktualności Anamizy Inwestycje

Do 2040 r. CPK stworzy 290 tys. miejsc pracy

Do 2040 r. Centralny Port Komunikacyjny stworzy 290 tys. nowych miejsc pracy – informują analitycy firmy Kearney. Port lotniczy, nowe linie kolejowe, drogi i inwestycje towarzyszące zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce o nawet 90 mld zł rocznie.

Pierwsza część raportu firmy Kearney opublikowana została w lipcu 2020 r. Wówczas analitycy skoncentrowali się na okresie budowy CPK.

Budowa CPK doprowadzi do wzrostu światowej produkcji?

Druga część dokumentu dotyczy okresu operacyjnego, czyli oddziaływania na gospodarkę funkcjonującej infrastruktury CPK. Analizy dotyczą lat 2028-2040, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu Portu Solidarność, a także węzła kolejowo-drogowego i ponad pół tysiąca km nowych linii dużych prędkości. Docelowo powstanie ich 1,8 tys. km.

CPK opłaci się Polsce  – wynika z finalnych danych analityków Kearney.

Jak podkreśla Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że finansowanie budowy portu lotniczego ma się odbywać w znacznej części na zasadach komercyjnych, a inwestycje kolejowe będą współfinansowane z funduszy unijnych, widać czarno na białym, że przygotowania do tej inwestycji powinny być kontynuowane

CPK to ułatwienie transportowe, nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe. Nasza inwestycja przeobrazi całe sektory gospodarki. CPK nie tylko zmieni sposób, w jaki podróżujemy, w jaki prowadzimy inwestycje publiczne, w jaki rozwijamy miasta i w jaki współpracujemy z innymi gospodarkami, jednocześnie będzie znaczącym bodźcem dla Polski i dla regionu – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Według opublikowanego raportu, już w 2028 r. inwestycja zapewni gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. W roku 2040 zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów. Łącznie daje to w 2040 r. 290 tys. miejsc pracy związanych z CPK.

– W odróżnieniu od etapu budowy CPK, podczas którego poziom oddziaływania na gospodarkę kalkulowaliśmy na podstawie nakładów inwestycyjnych, po planowanym na 2027 r. otwarciu portu lotniczego korzyści ekonomiczne będą uzależnione w dużej mierze od obsługiwanej liczby pasażerów i ilości towarów. Na wpływ składają się też zarówno ukończone do 2027 r., jak też trwające po tej dacie inwestycje kolejowe oraz infrastruktura drogowa i otoczenie portu – mówi Tomasz Szykulski, Senior Consultant firmy Kearney.

Zdaniem analityków, w pierwszym roku funkcjonowania nowego lotniska i w pierwszym etapie części inwestycji kolejowych CPK wygeneruje wzrost całkowitej produkcji w Polsce o 71 mld zł. Z kolei wartość dodana brutto, czyli suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych za sprawą CPK zwiększy się w 2028 r. o ponad 50 mld zł.

Podobnie jak w przypadku innych hubów na świecie, od momentu otwarcia większość spośród spodziewanych korzyści CPK będzie stanowił tzw. wpływ katalityczny. Składają się na niego zyski dla gospodarki wynikające m.in. z poprawy dostępności komunikacyjnej kraju i regionu, rozwoju turystyki, wzrostu mobilności mieszkańców, pobudzania innowacji i nowych technologii oraz rozwoju segmentu cargo, przemysłu, biznesu itd.

Jak wynika z prognoz, od 2028 do 2040 r. wzrost łącznej produkcji z tytułu działalności CPK i infrastruktury powiązanej wyniesie łącznie 986 mld zł. Wartość dodana brutto zwiększy się zaś łącznie w okresie prognozy o 780 mld zł.

Inwestycje zrealizowane w ramach programu CPK pozwolą na wygenerowanie korzyści istotnie przewyższających maksymalny potencjał obecnego Lotniska Chopina, którego główne ograniczenie stanowić będzie przepustowość infrastruktury. W porównaniu z Chopinem dodatkowy efekt z tytułu istnienia CPK w okresie prognozy wyniesie od 26 do 48 mld zł wartości dodanej brutto rocznie oraz 120-173 tys. dodatkowych miejsc pracy – dodaje Tomasz Szykulski.

Źródło: CPK

Dodaj komentarz