Anamizy Raport z Polski Wydarzenia

UTK monitoruje bezpieczeństwo na kolei w czasie pandemii

Urząd Transportu Kolejowego w okresie pandemii przygotował już 300 raportów dot. sytuacji branży kolejowej. Informacje przekazywane są codziennie do Ministerstwa Infrastruktury i pozwalają zorientować się w bieżącej sytuacji na kolei.

Każdy raport UTK opracowany został na podstawie sprawozdań przewoźników i zarządców infrastruktury. Do tej pory do urzędu wpłynęło ponad 9 tys. takich analiz dotyczących liczby odwołanych pociągów, frekwencji, sytuacji związanej z liczbą pracowników chorujących na COVID-19 bądź objętych kwarantanną. Na podstawie raportowania przedsiębiorców kolejowych UTK przygotowało już 300 zestawień danych.

Jakie informacje zawarte zostały w raportach?

Przede wszystkim tych związanych z kursowaniem pociągów czy frekwencją. W kwietniu i maju przewoźnicy uruchamiali średnio 60 proc. z założonego rozkładu jazdy. Od początku września liczba uruchamianych pociągów wracała do stanu sprzed epidemii (odniesienie do stycznia i lutego 2020 r.) i wynosiła ok. 90-92 proc.

Najniższa średnia dobowa frekwencja pasażerów (w odniesieniu do średniej z całego miesiąca) została odnotowana w marcu i częściowo w kwietniu. Najniższa średnia dobowa frekwencja została odnotowana w dniach 11.04 – 5,5%, 12.04 – 4,5% oraz 13.04 – 5,20%; Po 20.04 obserwowano sukcesywny wzrost frekwencji pasażerów. Od 17 października nastąpił spadek liczby podróżnych ze względu na początek drugiej fali epidemii. Najwięcej pasażerów skorzystało z usług kolei w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień). W tych miesiącach Spółki kolejowe przewoziły w granicach 475 000 – 600 000 pasażerów w zależności od dnia, a frekwencja wahała się w okolicach 40%.

– W raportach badamy też średni poziom absencji pracowników kolei – informuje UTK. – We wszystkich spółkach najwyższy był w marcu – 24,2 proc. (dane od dnia 19.03 – 31.03.2020 r.) oraz w kwietniu 21,4 proc. Niski poziom absencji notowano na przełomie listopada i grudnia – ok. 10-12 proc. oraz w sierpniu, w którym absencja wynosiła zazwyczaj ok. 12-13 proc. Rok 2021 zapowiada się bardziej optymistycznie – w jego pierwszych dniach absencja wynosiła zazwyczaj 9-10 proc.

 

Jak zakończył się rok 2020? Pełnych raportów jeszcze nie ma, jednak według szacunków UTK, spadek pasażerów wyniesie prawie 40 proc., zaś spadek masy przewiezionych towarów – 5 proc.

– Już na początku pandemii Prezes UTK zorganizował spotkanie z przedstawicielami przewoźników, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państw sąsiadujących z Polską. Pozwoliło to na szybkie przygotowanie rekomendacji uzgodnionych z GIS. Od początku epidemii UTK zaangażowany był w utrzymanie międzynarodowych połączeń towarowych. W trakcie pierwszej fali pandemii odpowiadał również za rozdysponowanie do spółek kolejowych środków ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych – podsumowują przedstawiciele UTK.

Dodaj komentarz