Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Pierwsza konferencja techniczna POLREGIO S.A. za nami [ZDJĘCIA]

W Łodzi, w dniach 23-24 maja, odbyła się I Konferencja Techniczna POLREGIO S.A. TRANSPORT – TABOR – TECHNOLOGIA zorganizowana przez Polską Izbę Kolei i POLREGIO S.A. Dla spółki, która jest liderem na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, było to wyjątkowe wydarzenie, zacieśniające współpracę z partnerami i prowadzące do wypracowania jak najlepszych reguł kontynuowania jej.

Fot. Anna Łukaszewicz | Polska Izba Kolei
Fot. Anna Łukaszewicz | Polska Izba Kolei

W konferencji wzięło udział 264 uczestników, w tym 84 z POLREGIO S.A. oraz partnerzy z 104 firm z branży kolejowej.

Pierwszego dnia eksperci POLREGIO wygłosili 6 prelekcji, a zaproszeni goście 5. Formuła omówienia na forum wyzwań, jakie stoją przed branżą REGIO, i problemów, z jakimi się zmaga, pozwoliła na swobodną wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy o partnerach w branży, ich potrzebach oraz oczekiwaniach.

Chemia między kontrahentami

Pierwsza tego typu konferencja przeprowadzona z inicjatywy POLREGIO S.A. miała na celu pokazać różne perspektywy w obszarze poszukiwania rozwiązań w kwestii potrzeb taborowych oraz utrzymania taboru, zapewnienia spółce profesjonalnych warunków do rozwoju, a w efekcie oferowania usług najwyższej jakości na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Ale zakres wspólnych poszukiwań był o wiele szerszy. Spotkanie przedstawicieli spółki z partnerami miało posłużyć wymianie doświadczeń także w aspekcie cyfrowej transformacji technologicznej czy procedur zakupowych i przekazywaniu sobie wiedzy, która pozwala nieustannie podnosić standardy obsługi pasażera.

Tematem do dyskusji otwierającym wydarzenie były więc cele strategiczne spółki, o których Adam Pawlik, prezes POLREGIO S.A., mówił przede wszystkim w kontekście modernizacji taboru.

– Jesteśmy w tej chwili w procesie skokowej wymiany taboru kolejowego. Ze starych, wysłużonych już elektrycznych zespołów trakcyjnych na nowe i nowoczesne. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, nie wyobrażamy sobie braku współpracy, braku chemii, między spółką, a naszymi kontrahentami. To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne. To jest pierwsza edycja spotkania taborowego, eksploatacyjnego z naszymi współpracownikami. Chcemy wsłuchiwać się również w ich głos, w ich potrzeby. Tak jak oni wczytują się w nasze opisy przedmiotu zamówienia, wsłuchują się w nasze oczekiwania, tak my chcemy również poznać ich punkt widzenia, ich postrzeganie współpracy z POLREGIO. Ta konferencja jest najlepszym forum do tego, by o tym rozmawiać. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa powiedzie się, i że nie jest to nasze ostatnie spotkanie – powiedział Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.

 

Prezes podkreślił, że spółka musi wymienić 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 50 jednostek taborowych na linie niezelektryfikowane, a jest to proces, który potrwa od 7 do 10 lat. Jednak ten proces pozwoli spółce przede wszystkim wygrywać kolejne przetargi i podpisywać umowy PSC z organizatorami przewozów, a przede wszystkim zapewniać profesjonalną usługę pasażerom.

Dodaj komentarz