Aktualności

PKP Informatyka nawiązała współpracę z EUROLOOP

PKP Informatyka i EUROLOOP podpisały list intencyjny o współpracy, której celem będą wspólne działania mające na celu wykorzystanie technologii Hyperloop w gospodarce. List podpisali – Tomasz Miszczuk, Prezes Zarządu PKP Informatyki, i Marek Gutt-Mostowy, Prezes Zarządu EUROLOOP. Podpisanie listu intencyjnego ukierunkowuje współpracę na obszary inicjatywy badawczo-rozwojowych, wykorzystujących technologię hyperloop m.in. w sektorach: transportu, logistyki i usług e-commerce, budowę rozwiązań informatycznych opartych o technologię hyperloop, działania zmierzające do pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł, tworzenie nowych, innowacyjnych prototypów produktów i usług, a także ich komercjalizację.

Prezes PKP informatyka Sp. z o.o., Tomasz Miszczuk, podkreślił, że: – Kolej widzimy o generację dalej. Nie patrzymy na nią wyłącznie z poziomu szyn. Kolej to dla nas narzędzie rozwoju całej gospodarki, umożliwiające polskim firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, stąd tak duże zainteresowanie koncepcją hyperloop. Natomiast Marek Gutt-Mostowy, Prezes Zarządu EUROLOOP, podkreślił, że: – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza innowacyjna inicjatywa znajduje zainteresowanie wśród takich partnerów.

Interdyscyplinarność naszego projektu oraz specyfika działalności specjalistów z PKP Informatyki dają nam bardzo szerokie pole do współpracy – podsumował EUROLOOP jest firmą, która powstała w oparciu o zespół EuroLoop, zwycięzcę prestiżowego konkursu ogłoszonego przez Elona Muska, miliardera promującego nowy środek transportu. W tej chwili firma planuje stworzenie pierwszego rozwiązania w Polsce.