Aktualności Wydarzenia

Polski Kongres ITS 7-8 października 2024 r.

Stowarzyszenie ITS POLSKA jest organizatorem POLSKIEGO KONGRESU ITS, które jest największym i najważniejszym w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanym z rozwiązaniami ITS- Inteligentnych Systemów Transportowych. Kolejna XVI edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS (PKITS) odbędzie się w dniach 7-8 października 2024 r. w Warszawie. Raport Kolejowy objął Patronat Medialny nad wydarzeniem.

W POLSKIM KONGRESIE ITS uczestniczą bezpłatnie przedstawiciele urzędów centralnych i samorządów, którzy stanowią 60% wszystkich zgłoszonych osób, a także firmy z sektora ITS i  drogowego oraz uczelnie i instytuty badawcze. W tegorocznej edycji liczymy na udział ok. 250 osób. W 15. dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

W tym roku, na POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy dyskutowali między innymi o ochronie dróg i ich użytkowników przed pojazdami przeciążonymi, które stanowią zagrożenie nie tylko dla infrastruktury, ale również dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i uczciwej konkurencji, Mobility as a Service, projektach w SmartCity Lab jako inicjatywy Stowarzyszenia ITS POLSKA, innowacjach w zarządzaniu ruchem, budowie, utrzymaniu i integracji infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych z rozwiązaniami ITS, zastosowaniu sztucznej inteligencji w rozwiązaniach transportowych, finansowaniu inwestycji z obszaru infrastruktury transportowej, strefach czystego transportu i ograniczonego ruchu oraz transporcie multimodalnym w Smart City (debata). Nowością na tegorocznym Kongresie będzie sesja plakatowa, podczas której młodzi entuzjaści ITS – studenci i praktycy, zaprezentują pomysły związane z innowacyjnymi rozwiązaniami telematycznymi w transporcie.

Tradycyjnie, w czasie trwania POLSKIEGO KONGRESU ITS odbędzie się finał XIV edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego. Statuetką LIDER ITS zostaną nagrodzone projekty i zadania zrealizowane w 2023 r. a inauguracja odbędzie się 7 października podczas pierwszego dnia PKITS.

Organizatorem POLSKIEGO KONGRESU ITS jest Stowarzyszenie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA – profesjonalna, publiczno-prywatna organizacja, mająca na celu wspieranie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), które wspierają rozwój transportu bezpiecznego, sprawnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Dodaj komentarz