Pasażer Raport z Polski

Nowe regulacje dla podróży i przewozów multimodalnych

Dobiegają końca prace nad nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ws. praw pasażerów w przewozach multimodalnych. Podróże, w których wykorzystywane są różne rodzaje transportu zbiorowego nie miały dotychczas odrębnej regulacji, a ze względu na złożony charakter stanowią dla konsumentów szczególne wyzwanie.

Fot. PKP PLK
Fot. PKP PLK

Fundacja Pro Kolej przygotowała opinie w konsultacjach dwóch projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, które odnoszą się do przewozów multimodalnych. W pierwszym stanowisku pozytywnie zaopiniowała propozycję uporządkowania praw pasażerów w podróżach wymagających przesiadek pomiędzy różnymi gałęziami transportu. W przypadku rozporządzenia TBER, poparła również rozwiązania wyłączające inwestycje w transport intermodalny z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej.

-Wspólnym celem obu aktów prawnych promowanie zrównoważonego transportu – a tym samym szansa na wzrost roli kolei, zarówno w przewozach pasażerów jak i ładunków – wyjaśnia dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. – Nasze poparcie dla obu projektów wynika również z dążenia do równego traktowania wszystkich gałęzi transportu. Stąd zgłoszona nasza krytyczna uwaga odnosząca się do wyłączenia spod regulacji firm małych i średnich. W pozamiejskim transporcie drogowym stanowią one zdecydowaną większość przewoźników i wyjęcie ich spod nowego prawa oznaczać będzie, że gros podróży multimodalnych zmieni się w niewielkim stopniu.

 

Nowe przepisy wprowadzą szereg rozwiązań korzystnych dla pasażerów – w tym sprzedaż biletów łączonych, obowiązki informacyjne, w szczególności podczas zakłóceń w podróży, prawo do zwrotu kosztów i odszkodowań w przypadku opóźnień. W rezultacie standardy, które przysługują podczas podróży multimodalnej będą podobne do tych, które mają osoby podróżujące samolotem, koleją, autobusem lub statkiem.

W trwających równolegle konsultacjach Fundacja wyraziła ponadto poparcie dla rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze transportu (Transport Block Exemption Regulation – TBER). Wytyczne to kompleksowy zbiór przepisów upraszczających pozyskanie dofinansowania publicznego. Ich celem jest wspieranie przesunięci ładunków w kierunku transportu zrównoważonego, w tym łańcuchów logistycznych wykorzystujących kolej.

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych upraszcza procedury i ogranicza obowiązki w zakresie zgłaszania pomocy z obowiązku zgłoszenia. A to oznacza, że łatwiej będzie dofinansować inwestycje w terminale intermodalne i ich wyposażenie, lokomotywy, wagony, czy systemy informatyczne. Niższe bariery administracyjne to dodatkowy impuls do przejmowania ładunków z transportu drogowego i przenoszenia ich na niskoemisyjny transport kolejowy, a tym samym realizacji celów klimatycznych określonych w dokumentach przyjętych przez Komisję Europejską – mówi dr Majewski.

Dodaj komentarz