Aktualności

Synergia kilku procesów

Przedstawiciele Zarządu R-I-W GRUPA Sp. z o.o. Piotr Matyjas oraz Piotr Rutowicz będący jednocześnie Prezesami Spółek INFRAKTE Sp. z o.o. oraz Wielobranżowej Pracowni Projektów Kolejowych Sp. z o.o. powołali do życia R-I-W GRUPA Sp. z o.o. Miało to miejsce już w 2016 r. Początkowo koncepcja zakładała, że będzie to firma handlowo-usługowa. W początkowej fazie działalności do najważniejszych zadań należała obsługa kontraktów związanych z dostawą materiałów dla firmy INFRAKTE, która buduje i serwisuje urządzenia w branżach: sterowania ruchem kolejowym, teletechnice i energetyce. W oparciu o takie fundamenty założono, że z czasem R-I-W GRUPA stanie się dostawcą materiałów także dla innych podmiotów w branżach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą kolejową.
Jak zaznaczył Piotr Matyjas pomysł na stworzenie tego typu działalności czyli wykreowanie grupy firm z branży kolejowej ściśle ze sobą współpracujących zrodził się w niedługim czasie po powstaniu firm INFRAKTE i WPPK. „Uznaliśmy wspólnie z Piotrem Rutowiczem, że niezbędne będzie powołanie do życia Spółki, która uzupełni naszą dotychczasową ofertę, czyli projektowanie i wykonawstwo o budowę zaplecza w postaci gwarantowanych dostaw materiałów” .
Piotr Rutowicz dodał, iż „mając na uwadze obowiązki z pełnieniem funkcji Prezesów w/w Spółek uznaliśmy potrzebę znalezienia osoby doświadczonej, kompetentnej i zaufanej dla rozwoju założonego projektu”. W tym celu stanowisko Prezesa Zarządu objął Mariusz Mikula.
„Po zaproponowaniu mi stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i możliwości objęcia w niej udziałów, dokonałem analizy potencjałów posiadanych przez wszystkie spółki i uznałem, że założone cele są możliwe do realizacji czego gwarancją są wiedza, umiejętności i doświadczenie osób uczestniczących w przedsięwzięciu”.- podkreślił nowy Prezes.
W ostatnim czasie do zespołu dołączył Michał Kurpanik, ceniony menadżer którego wysokie umiejętności są powszechnie znane i cenione w branży.
Projekt zakładający kompleksowość działań spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku z uwagi na specyfikę coraz częściej występujących problemów.
Podwyżki cen materiałów, wzrost cen za energię. Wszystko to negatywnie wpływa na rynek powodując wzrost kosztów inwestycji. Nawarstwienie się problemów w wielu firmach może nastąpić w najbliższym czasie.- podkreślił Prezes Mikula.
Z taką opinia zgadza się Piotr Matyjas. Dodał również, że problemem stały się również koszty pracy, wzrastający poziom utrzymania kadry, problem z migracją i podkupowaniem pracowników oraz niewystarczająca ilość wykwalifikowanej kadry w branżach kolejowych w odniesieniu do potrzeb wywołuje problemy realizacyjne. Zwrócił także uwagę na odwrócony VAT, mający niebagatelny wpływ na płynność finansową firm wykonawczych kupujących materiały przy pełnym obciążeniu VAT-em.
Ponadto spadek rentowności największych spółek infrastrukturalnych w Polsce powoduje obawy utraty płynności finansowej i praktykę przerzucania wszelkich ryzyk na podwykonawców. – dodaje.
Szczególnie istotne jest ryzyko w realizacji kontraktów w systemie projektuj – buduj. Długie czasy realizacji tych kontraktów w sytuacji, gdy tak aktywnie zmieniają się warunki rynkowe utrudnia zarówno inwestorom jak i wykonawcom oszacowanie ryzyka.- wyjaśnia Piotr Rutowicz.
Dodaje także, że w rezultacie następują rozbieżności w planowaniu budżetów przetargowych. Wyjściem z impasu może być zatem realizacja inwestycji dwuetapowo w systemie projekt oddzielnie – realizacja robót oddzielnie. Taka zmiana sposobu realizacji zawieranych umów zmniejsza ryzyko i jest pozytywnym dla obu stron rozwiązaniem. Uwarunkowanie realizacji inwestycji od dotrzymania „pośrednich kamieni milowych” zawartych w kontraktach jest często niemożliwe. Z racji systemu „projektuj i buduj” bywają one nie do osiągnięcia bez odpowiedniego rozpoznania mogących wystąpić problemów przy realizacji. Najważniejsze z nich to kwestie formalno- prawne, nieadekwatne terminy uzyskiwania pozwoleń i decyzji w stosunku do wymagań, nieprecyzyjne zakresy robót, zbyt długi okres aneksowania umów związanych z rozszerzeniami zakresu. Dodatkowo częste rozbieżności i nieuregulowane stany prawne działek przyczyniają się do niedotrzymywania „pośrednich kamieni milowych”.
Wymienione wcześniej zagadnienia nie wyczerpują tematu wszystkich zagrożeń. Wyraźnie zatem widać, że branża jest w kryzysie.
R-I-W GRUPA Sp. z o.o. to reakcja i odpowiedź na wiele czynników, które determinują funkcjonowanie rynku, jak również recepta na pewien impas. Zakłada że jedynie przemyślane współdziałanie kilku podmiotów przy wsparciu jednostek finansujących pozwoli bezpiecznie realizować inwestycje. R-I-W GRUPA kreuje bowiem otoczenie poprzez synergię kilku procesów takich jak przygotowanie projektów zgodnych z oczekiwaniami klienta, zabezpieczenie dostaw materiałowych ze skoordynowaną ich logistyką oraz realizacją zadań wykonawczych nie czekając biernie na ruchy rynku.